Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEPravidla halal a certifikace
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 107182 ; Vydáno : 11.1. 2011 ; Autor : Ing. Irena Suková
Souhrnná informace o zákazech a požadavcích islámu týkajících se potravin. V současné době International Halal Integrity Alliance zpracovává jednotnou normu IHI-Halal-Standard.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

V důsledku migrace obyvatel, rostou i požadavky muslimské komunity na dostupnost „halal“-potravin a na jejich certifikaci. V Evropě žije přes 20 mil. muslimů (celkem na světě asi 1,3 mld.). Ve snaze o rozšíření odbytu mnozí výrobci a distributoři používání určitá loga a certifikaci potravin vyrobených podle pravidel islámu (požadavky a zákazy).
Arabský termín „halal“ znamená povolený, přípustný. V souvislosti s potravinami to také zahrnuje hygienickou a toxikologickou čistotu, nepřítomnost veškerých rizikových příměsí a nečistot.
Termín „haram“ zahrnuje naopak to, co je zakázané, nepřípustné. Pro výrobu potravin jsou zakázané:
-         maso pošlých zvířat a související produkty,
-         krev,
-         vepřové maso související produkty,
-         maso šelem s tesáky,
-         maso ptáků-dravců s drápy,
-         maso a veškeré látky (enzymy, antioxidanty, želatina, glycerin aj.) z povolených zvířat, která však nebyla poražena povoleným postupem,
-         alkohol (nejen k pití, ale i jako součást aromat nebo jiných přísad).
Důležité např. také je, aby zvíře bylo krmeno povoleným krmivem, aby vejce nepocházela z klecových chovů, aby k výrobě nebyla využita práce dětí nebo dokonce aby nebyly využívány finanční prostředky pocházející ze zakázaných/haram-oblastí. Halal-normy jsou všezahrnující.
Při produkci musí být dokonale odstraněny jakékoli zdroje znečistění, musí být provedeno dokonalé čištění a dezinfekce zařízení a prostor. V certifikačních institucích nepanuje jednota ohledně toho, zda musí být pro halal-produkty samostatná výrobní linka (každopádně zásadní je oddělení od zpracování vepřového masa). Připustit lze provedení desinfekce pomocí prostředků obsahujících alkohol, za podmínky, že ten se před zpracováním potravin odpaří. Veškeré pomůcky a pomocné materiály používané při výrobě halal-potravin musí být označené a odděleně skladované.

Požadavky na suroviny a produkty rostlinného původu
-         při výrobě nesmí docházet k žádnému alkoholovému kvašení,
-         povoleny jsou všechny rostlinné suroviny, které nejsou jednovaté nebo škodlivé, včetně těch, z nichž lze škodliviny odstranit.

Požadavky na suroviny a produkty živočišného původu
-         výše uvedené zákazy/haram týkající se masa a krve,
-         při výrobě sýrů musí syřidlo pocházet jen od zvířat poražených v souladu s požadavky islámu,
-         při použití umělých enzymů mohou být obsaženy kritické látky, jako peptony, získané z prasat,
-         želatina k čiření šťáv stejně jako “umělá střeva“ (cutisin) musí pocházet z halal-zvířat splňujících všechny požadavky,
-         porážka zvířat musí být ve jménu Allaha, musí být co nejrychlejší, co nejméně bolestivá, provádí se jako proces „očištění“, bez omračování, (výjimkou je omračování elektrickým proudem, které někdy bývá připouštěno, ale zvíře přitom nesmí být popáleno nebo zabito),
-         mořští živočichové jsou považováni za „čisté“, takže se nepožaduje rituální usmrcování,
-         při porážce zvířat musí být přeseknuty cévy a žíly a trávicí a dýchací trubice v oblasti krku, nesmí být poškozena mícha (pro dokonalé a rychlé vykrvení),
-         porážku může provádět každý poučený věřící muslim (muž i žena).
Vzhledem k tomu, že ve Švýcarsku není povolena porážka bez omračování, musí být halal-produkty pro nejpřísnější muslimy do země dováženy.
Poznámka
V EU harmonizované předpisy omračování neřeší. Podle vyjádření Komise EU není třeba stanovovat zvláštní ustanovení pro halal-produkty. Stačí všeobecně platná pravidla doplněná o příslušnou muslimy schválenou certifikaci. Bylo však vedeno jednání, zda mají být produkty z rituálních porážek (především se to týká produktů košer) označeny: "Maso z porážek bez omráčení". EP sice takový návrh odsouhlasil, ale do nového návrhu nařízení o označování schváleného Radou ministrů to nebylo doplněno. Výrobci košer potravin se obávají zhoršení odbytu na běžném trhu v případě uvádění takové informace.

Požadavky na označování a balení
Rovněž obalové materiály musí být z hlediska složek certifikovány v souladu s pravidly halal.
Na halal-potravinách musí být uveden:
-         název a symbol certifikačního orgánu,
-         název produktu,
-         importér,
-         seznam všech složek,
-         datum výroby nebo označení šarže,
-         země původu.
V případě masa musí být uveden i certifikát islámských jatek, a také datum porážky zvířete a datum bourání masa.

Certifikace
Podnik vyrábějící halal-potraviny musí mít povolení od islámského certifikačního orgánu. Celosvětově existuje asi stovka takových orgánů, které prověřují plnění požadavků islámu. Tyto orgány používají různá loga a do určité míry se liší i přísností výkladu pravidel. Za nejpřísnější jsou považovány malajské normy halal. Některé certifikační orgány vyvinuli vlastní pravidla za spolupráce s autoritami islámu. V r. 2006 byla založena IHI Alliance (International Halal Integrity Alliance), která má být garantem  jednotné certifikační praxe. V současnosti je vytvářen IHI-Halal-Standard. Části návrhu tohoto standardu byly projednávány na Welt-Halal-Forum v r. 2009 a 2010.

Lebensmittel-Technologie, 43, 2010, č. 10, s. 9-11

Předcházející informace:
Halal maso

Rituální porážky mají svůj řád, „ritus“

Australská značka Halal se stává celosvětovou
Halal alternativa vepřového tuku
Potravinářské přísady pro muslimy
Dětská výživa vyhovující požadavkům na halal stravu

 


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.