Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEOchrana kultur proti pleveli svlačci rolnímu
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 24984 ; Vydáno : 9.4. 2004 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Po desetiletí mají zahradníci problémy se svlačcem rolním (Convolvulus arvensis). Bohužel pro pěstitele je tato invazivní a všudypřítomná rostlina rezistentní vůči většině pesticidů a je rizikové ji postřikovat, protože přitom bývají postiženy žádoucí rostliny. Tento článek poskytuje doporučení, jak tento plevel potlačovat prostředky chemické a biologické ochrany a mechanickými způsoby.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

     Po desetiletí mají zahradníci problémy se svlačcem rolním (Convolvulus arvensis). Jestliže je tento plevel ponechán bez kontroly, venkovní pěstírny, zahrady a orná půda se mohou stát plochami „ozdobenými“ jeho otáčivými stonky, které rdousí hodnotné rostliny.

     Svlačec rolní (Convolvulus arvensis) je příslušníkem rodu Convolvulus – povíjnice. Tato rostlina si nepomáhá při růstu úponky, ale dostala jméno Convolvulus kvůli stonkům otáčejícím se při růstu nepřetržitě v kruzích a omotávajících vše ve svém dosahu. Stonky jsou schopny v příznivých podmínkách dokončit otáčku za dobu kratší než dvě hodiny.

     Toto vytrvalá rostlina je charakteristická pro porosty vysokých trav a okraje zahrad. Vyskytuje se v široké řadě půdních typů. Roste v zahradách a je také často viděna na okrajích silnic, na nekultivovaných půdách, skládkách a oblastech úhorů.

     Bohužel pro pěstitele je tato invazivní a všudypřítomná rostlina rezistentní vůči většině pesticidů a je rizikové ji postřikovat, protože přitom bývají postiženy žádoucí rostliny. Okrasné plochy, jako například hřiště, parky a zahrady  a plochy pro zahradnickou produkci potravin, které nemají být pokud možno ošetřovány pesticidy a to znamená, že musí být nalezeny alternativní metody ochrany.

     Semena svlačce rolního se mohou před klíčením stát dormantními v půdě po mnoho let. Pracovník společnosti Avon Vegetation Research konstatoval, že semena klíčí ve velkém množství v září, zejména po suchém létě. Když pěstitelé čímkoliv v půdě pohnou, rostlinami a hnojem, mohli by nedopatřením tato semena rozšiřovat.

     Ještě nepříjemnější je schopnost rostliny šířit se přetrhanými kousky kořenů. Hluboký kořenový systém, který je schopen obsáhnout velkou plochu, je hlavní faktorem úspěšnosti  rostliny.

     Kořeny jsou nacházeny v hloubce až sedmi metrů a jedna rostlina může v jediné sezóně obsáhnout až 30 m2. Kořeny je velmi obtížné vytáhnout z půdy, protože jsou křehké a snadno se trhají. Zbývající fragmenty mohou vysílat výhonky, ze kterých se tvoří mladé rostliny šířící se brzy do okolních ploch. Rostliny svlačce mohou být fyzicky odstraňovány, jestliže jsou zachyceny jako malé. Zamoření již dobře zakořeněnými rostlinami je skutečně nemožné zlikvidovat.

 

Ochrana přírody

     Diverzita rostlin může být vysoká na nekultivovaných nebo nevyužívaných plochách půdy, jako například okraje polí a silnic a to je užitečné pro kvalitu prostředí. Neopatrná aplikace glyfosátu  by mohla mít za následek vychýlení rovnováhy těchto křehkých populací a směřování k malému počtu druhů, které jsou tolerantnější a invazivnější, jako například svlačec rolní Convolvulus arvensis.

     Také aplikace hnojiv postihují přirozené populace rostlin. Botanický poradce společnosti English Nature konstatuje, že vegetace reaguje na zvýšenou úroveň vody a živin v půdě, zejména dusíku, což způsobuje šíření vysokých konkurenceschopnějších druhů doprovázený poklesem počtu nižších, méně konkurenceschopných druhů. Například zvýšení početnosti populací kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a svízele přítuly (Galium aparine) je s tím ve vztahu. Zdá se, že svlačec rolní je schopen setrvávat v této vegetaci a v úrodné půdě.

 

Jak rozpoznat tento plevel

     Listy rostliny mají tvar šípu a vyrůstají na stonku jednotlivě v pravidelných intervalech. Stonky rostou do značné délky a proplétají se mezi jinými rostlinami. Květní stonek může být rozvětvený oproti každému listu. Rostliny kvetou od dubna do září a jsou až tři cm široké, s korunami trumpetovitého tvaru, které se mění od bílé k růžové barvě, s pěti paprsky dosahujícími obdobných barev na spodní straně. Každý květ má pět tyčinek a slabé aroma vanilky. Květy se zavírají ve vlhkých podmínkách a v noci.

 

Biologická ochrana

     Mykoherbicidy (houbové patogeny užívané k likvidaci rostlin) a přípravky ochrany prostřednictvím hmyzu jsou zkoumány, ale žádný z nich není dosud komerčně dostupný. Přirozený predátor - larva nočního motýla tmavoskvrnky svlačcové (Tyta luctuosa) se živí na květech a semenech. Bohužel je to ale zranitelný druh v důsledku ztráty vhodných přirozených stanovišť luk a pastvin a jeho vliv na likvidaci svlačce rolního není zatím vysvětlen.

 

Chemická ochrana

     Glyfosát aplikovaný důkladným postřikem listů zakořeněných rostlin je nejefektivnější právě v době, kdy plevel začíná kvést. Postřik v podvečer nebo po ranní rose, když je předpovídán slunečný den, je výhodnější než postřik během dne.

     Kde se plevel již začal otáčet okolo rostlin, je možné odmotat stonky  a položit je na holou půdu nebo je opřít o rákosovou podložku před postřikem. Mladé rostliny se nejlépe likvidují, když jsou 10 – 20 cm vysoké, předtím než se vyšplhají na jiné rostliny. První ošetření glyfosátem může způsobovat to, že se objeví více výhonků, protože se přeruší dormance podzemních pupenů. Opětná aplikace tohoto herbicidu bude pravděpodobně zapotřebí za dva týdny.

     Dichlobenil je reziduální herbicid působící v půdě, který nemůže být používán u potravinářských plodin, ale může být s dobrým účinkem aplikován na jaře na cestách a u dobře zakořeněných dřevinných druhů v pěstírnách.

 

Mechanické praktiky

     Při rytí na podzim a v zimě pomůže vytahování kořenového systému v maximální možné míře.  Avšak jestliže rostlina již tvoří semena, vytahování  bude pouze pomáhat šíření semen. Jak rostlina začíná na jaře růst, je třeba vyrývat nové výhonky co nejvíce jak je jen možné.  Okopávání ploch, kde není možné rýt bez narušování jiných rostlin, přesekává plevel v úrovni půdy. Tyto zásahy vyžadují, aby byly opakovány v průběhu celé vegetační sezony. Oslabují rostliny, ale mohou trvat několik let.

     Textilní mulče mají při oslabování svlačce rolního určitý úspěch. Ten přesto bude růst okolo okrajů tkaniny, starých koberců, černého igelitu a dokonce mulče Tarmac.

Omezení zamoření svlačcem při užití mulče trvá několik let. Invazi tohoto úporného plevele lze zabraňovat také zasunutím vertikálních pevných překážek do půdy, strategicky umístěných podél plotů nebo jiných hranic pozemků.

Horticulture week, 2004, 4 March, s. 19 - 20    


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.