Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Obnovitelné zdroje
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEEtický rámec pro biopaliva
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 115575 ; Vydáno : 28.11. 2011 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Autoři britské zprávy Nuffieldské rady pro bioetiku vytvořili pro praktické zavedení morálních hodnot do rozvoje biopaliv etický rámec, který zahrnuje pět principů.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Biopaliva vyráběná z obnovitelné biomasy jsou podporována jako způsob snižování emisí skleníkových plynů a jako jedna z mála možností, jak nahradit kapalná paliva v dopravě. Existují však vážné obavy ohledně případných negativních dopadů biopaliv na potravinovou bezpečnost, životní prostředí a lidská práva v rozvojových zemích. Je proto nezbytné nastavit etické podmínky rozvoje biopaliv.
Etické problémy biopaliv byly často diskutovány nesystematicky. Aby se předešlo škodám, měly by být etické otázky součástí integrované analýzy, která bude směrovat politická rozhodnutí. Nedávno zveřejněná britská zpráva Nuffieldské rady pro bioetiku identifikovala morální hodnoty, které jsou stále více zmiňovány v souvislosti s celosvětovým právem, klimatickými změnami a etikou životního prostředí. Pro praktické zavedení těchto hodnot do rozvoje biopaliv vytvořili autoři zprávy etický rámec, který zahrnuje pět principů, které mohou tvůrci strategií využít pro hodnocení strategií a technologií.

 1. Rozvoj biopaliv by neměl být na úkor základních lidských práv (ochrana života, zdraví a pohody a schopnosti uživit se).
  Cíle pro biopaliva vedly k rychlému nárůstu výroby, což se mohlo podílet na růstu cen potravin a na špatných pracovních podmínkách zaměstnanců. Strategie by měly být schopny na tyto nezamýšlené následky pružněji reagovat. Povinné systémy certifikace by měly zahrnovat prvky ochrany lidských práv.
 2. Biopaliva by měla být udržitelná z hlediska životního prostředí.
  Kromě snižování biodiverzity díky změnám užívání půdy mohou biopaliva vést také k plýtvání vodou a znečištění hnojivy a pesticidy. Strategie týkající se udržitelnosti biopaliv jsou obvykle slabé a liší se země od země. Tato dobrovolná schémata by měla být nahrazena závaznými a vynutitelnými mezinárodními standardy pro výrobu biopaliv, v ideálním případě vyvinutými mezinárodní agenturou, jako je Program pro životní prostředí OSN.
 3. Biopaliva by měla přispívat k čistému snižování emisí skleníkových plynů a nezhoršovat globální změny klimatu.
  Klimatické změny představují hrozbu především pro znevýhodněné oblasti. Zmírňování klimatických změn je tedy považováno za obecně prospěšné. Ačkoli se očekává, že biopaliva budou snižovat emise skleníkových plynů, není jasné, jak emise měřit, a to především v případě dovážených biopaliv. Měl by být nastaven jednoduchý mezinárodní rámec měření emisí skleníkových plynů z celého životního cyklu biopaliv. Kromě toho by mezinárodní komunita měla věnovat pozornost otázce změny užívání půdy.
 4. Biopaliva by měla uznávat právo lidí na spravedlivou odměnu.
  Například evropská směrnice o obnovitelné energii požaduje, aby byli pracovníci ve všech zemích vyrábějících biopaliva pro evropský trh spravedlivě odměňováni a aby pracovní podmínky byly v souladu s usnesením Mezinárodní pracovní organizace. Při tvorbě strategií je potřeba zohlednit i sociální dopady dovážení biopaliv. Dalším prvkem spravedlivého odměňování je intelektuální vlastnictví.
 5. Náklady na biopaliva a zisky z nich by měly být spravedlivě rozděleny.
  Biopaliva mohou s sebou nést environmentální, politické, ekonomické a sociální zisky či zátěže, které se budou vztahovat pouze na určitou část společnosti, což vede k otázce jejich spravedlivého rozdělení. Například investice do biopaliv mohou ohrozit potravinovou bezpečnost v chudých zemích a zároveň přinést zisky z hlediska energetické bezpečnosti a klimatických změn pro rozvinutý svět. Strategie řízení biopaliv by měly vyvažovat potřeby místních a mezinárodních trhů a neznevýhodňovat malé výrobce.

Vzhledem k tomu, že nelze očekávat snižování spotřeby energie, je potřeba vyvíjet nová etická udržitelná biopaliva. V současné době však není vývoj nových paliv příliš podporován. Široké zavedení navrhovaných etických standardů a systémů certifikace by vytvořilo vhodné politické a komerční prostředí zajišťující dobrou konkurenceschopnost nových, eticky vyhovujících biopaliv oproti stávajícím biopalivům. Eticky rámec by měl být použit také u dalších podobných produktů a technologií.
Science, 332, 2011, č. 6029, s. 540–541
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 21, 2011, č. 4, s. 49–50

http://www.nzpk.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.