Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Ekonomika a politika
Produkce
Trhy a ceny
Spotřeba komodit
Vládní programy (subvence)
Prognózy
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACECena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2012
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 117201 ; Vydáno : 3.2. 2012 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd ve snaze posílit účast mladé generace na výsledcích výzkumu a experimentálního vývoje ve prospěch zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství, vyhlašuje veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky v souladu s §  3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2012“.

Podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení soutěže pro udělení ocenění  pro mladé vědecké pracovníky za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen „ocenění“), náležitosti, termín a způsob podávání návrhů na ocenění stanoví Statut ocenění     a Jednací řád hodnotící komise, vydaný Ministerstvem zemědělství dne 24. ledna 2012.

Návrhy na ocenění je nutné předložit na sekretariát odboru výzkumu, vzdělávání  a poradenství Ministerstva zemědělství (Těšnov 17, 117 05 Praha 1), a to do 26. dubna 2012 nejpozději do 15.00 hodin. Návrhy musí být doručeny v uzavřené obálce, na které bude nadepsán text: „Neotvírat – ocenění VaV pro mladé vědecké pracovníky 2012“. Za rozhodující bude v případě zaslání poštou nebo kurýrní službou považováno datum doručení, nikoliv datum odeslání!

Ze soutěže budou vyřazeny návrhy doručené po termínu uzávěrky přijímání návrhů     a návrhy, které nebudou splňovat požadované náležitosti.

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/index-2.html


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.