Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Okrasné rostliny
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEHubení molic ve sklenících
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 18689 ; Vydáno : 1.10. 2003 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Ve Velké Británii mají dva druhy molic ekonomický význam pro pěstitele okrasných rostlin ve skleníku - Trialeurodes vaporarium a Bemisia tabaci. Článek se zabývá chemickými a biologickými metodami ochrany proti nim.
fiogf49gjkf0d
Ve světě existuje až 1 600 druhů molic, ale pouze dvě mají ve Velké Británii ekonomický význam. Nejznámějším příkladem je pro pěstitele okrasných rostlin pěstovaných ve skleníku  molice skleníková (Trialeurodes vaporarium). Ačkoliv tento druh pochází ze zemí s teplejším podnebím, je dobře přizpůsoben prostředí nacházejícím se ve sklenících a poly-tunelech. Jestliže je ponechán bez kontroly může tam být vážným škůdcem. Zatímco tato molice může mimo Velkou Británii přežívat mírné zimy, ve sklenících se může rozmnožovat po celý rok. Vývoj od vajíčka k dospělci trvá při teplotě 25 °C pouze tři týdny.
    Molice skleníková saje rostlinné šťávy. Přitom není mlsným strávníkem - má širokou řadu hostitelů. Patří mezi významné škůdce okrasných rostlin, z nichž mezi ekonomicky nejhodnotnější patří například Chrysanthemum, Poinsettia, Fuchsia, Pelargonium a Verbena. Na některých rostlinách se v důsledku jejich sání může objevovat skvrnitost listů.  Ale škody jsou způsobovány prostřednictvím lepkavé medovice, která je vylučována dospělci a larvami shromažďujícími se na spodních listech, kde dochází k množení kolonií houbou Capnodium salicinum.Intenzivní zamoření molicemi rostliny oslabuje.
    Molice mají několik nedospělých stadií, která můžeme najít na spodních stranách mladších listů, a proto je obtížné zasáhnout je postřiky. Z vajíček nakladených na mladých listech se líhnou nymfy, které jsou aktivní několik hodin předtím, než začnou přijímat potravu. Pevně se přichytí na list a vytvoří si šupinu, pod kterou se skrývají. Přitom ztrácejí nohy a tykadla. Poslední nedospělé stadium je kukla, ze které se líhne dospělec.
    Okrasné rostliny jsou také citlivé vůči molici bavlníkové (Bemisia tabaci), která byla poprvé identifikována ve Velké Británii v roce 1987 na importovaných řízcích Poinsettie.  Byla tehdy zachycena inspektory ochrany rostlin každým rokem na řadě materiálů z okrasných rostlin včetně nádob na rostliny a řezaných květin. Ale neexistuje žádný důkaz, který dokládá zvyšování výskytu.
    Bemisia tabaci zůstává škůdcem podléhajícím hlášení pro svou schopnost šířit viry a svému potenciálu působit zkázu na komerčních rajčatech přenosem virového svinování listů rajčat. Pěstitelé, kteří mají podezření na vypuknutí nákazy, musí informovat svůj místní inspekční úřad Plant Health & Seeds nebo své ústředí v Yorku. Rostliny budou ošetřeny nebo zlikvidovány v rámci zákonného postupu.
    Molice skleníková může být hubena technikami managementu integrované ochrany rostlin. Biologická ochrana se dlouho spoléhala na parasitickou vosičku Encarsia formosa, která klade svá vajíčka do larev molice. V tomto roce se nový produkt používající parazitickou vosičku Eretmocerus eremicus stal šířeji dostupný, protože omezení jeho užívání byla zrušena. Tato vosička zbarvená bledě žlutě nebo oranžově, může snášet vyšší teploty než vosička Encarsia formosa. Eretmocerus eremicus pochází z pouště Arizony a Kalifornie a byla původně identifikována americkými odborníky na hubení molice Bemisia. To je předběžné opatření pro plodiny, které mohou mít potenciálně problém s oběma druhy molic.

Vyvinutá rezistence
    Používání  přirozených predátorů by mohlo získat ještě více na významu, jestliže sortiment pesticidů určených pro zahradnictví bude více pesticidů ztrácet, než jich bude získávat. Přirozená tendence molice vyvíjet si rezistenci vůči prostředkům chemické ochrany je kombinována se selekčním tlakem vytvářeným závislostí na malém počtu aktivních složek. Během konce 90. let vědci z výzkumného centra (Institute of Arable Crops Research  - IACR) v Rothamsted v Hertfordshire potvrdili podezření zvyšující se rezistence vůči klíčovým produktům, když zjistli, že u molice Trialeurodes vaporarium z pěstitelských školek se projevila rezistence a křížová rezistence vůči široce používaným selektivním insekticidům buprofezinu a teflubenzuronu.
    Takové projevy rezistence škůdce jsou důvodem toho, že pěstitelům je doporučováno, aby chránili účinnost chemických přípravků volbou metod biologické ochrany a změnami  aplikací pesticidů z různých chemických skupin, pokud je to možné.

Kontrolní metody
    Biologická ochrana rostlin proti molicím se soustřeďuje na vosičku Encarsia formosa. Jiní přirození nepřátelé zahrnují brouka Delphastus pussilus a vosičku Eretmocerus eremicus.
Houba Verticillium lecani je také aktivní proti molici skleníkové, ale její používání je omezeno jejími požadavky minimální relativní vzdušnou vlhkost 85 %. Nový výrobek založený na houbě Beauveria bassiana, který stále čeká na registraci, by mohl být užitečnější, protože může infikovat hmyz i při nižší relativní vzdušné vlhkosti.
    Insekticidy Majestic a Eradicote působí na hmyz kontaktně. Dobré pokrytí postřikem je rozhodující a přípravky by neměl být aplikovány na květiny v květu. Volba konvenčního pesticidu závisí na pěstební situaci, intenzitě zamoření, zda jsou cílem larvy s krycími šupinami nebo dospělci, a jestli je prováděna biologická kontrola.  Pesticidy zahrnují: Applaud (buprofezin), Calypso ((thiacloprid), Chess (pymetrozine), Decis (deltamethrin), Fumite Pirimiphos-MethylSmoke (primiphos-methyl), Intercept (imidacloprid), Nemolt (teflubenzuron); nikotin, mazlavá mýdla jako například Savona, sprayovací oleje, Talstar (bifenthrin), Toppel 10 (cypermethrin).

Preventivní kroky
    V rámci strategie hubení molice Bemisia tabaci radí inspektorát Plant Health & Health & Seeds Inspectorate pěstitelům: od dodavatelů vyžadovat záruku, že rostliny jsou prosty škůdce; kontrolovat dodávky;  držet nové zásilky odděleně, dokud si nejsou jisti, že jsou čisté; sledovat kulturu během vegetačního sezony. Také doporučuje, aby pěstitelé kultur při největším riziku napadení molicí Bemisia tabaci například poinsettií prováděli biologickou ochranu hned po expedici rostlin do pěstírny.

Rozpoznávání druhů molic
    Dospělci molic Trialeurodes vaporarium a Bemisia tabaci si jsou  dost podobní - oba měří  jeden milimetr a mají bílou barvu. Avšak molice Bemisia tabaci drží křídla nad tělem v poloze podobné stanu a nepatrně oddělena od sebe. Oba druhy kladou vajíčka na spodní listů: molice Trialeurodes vaporarium v polokruhu, Bemisia tabaci náhodně kromě hladkolistých rostlin, kde jsou kladena také v polokruhových tvarech. Kukly molice Bemisia tabaci se liší  dvěma červenými, jakoby očními skvrnami a absencí třásní z voskových vláken, kterými se vyznačují kukly molice Trialeurodes vaporarium.
Horticulture week, 2003, 4 September, s. 28-29

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.