Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Louky a pastviny
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEPozor na jedovatý starček přímětník!
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 19495 ; Vydáno : 2.11. 2003 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Jedovatý plevel starček přímětník je ve Velké Británii velkým nebezpečím pro pasená zvířata i pro lidi. Článek informuje o jeho biologii, výskytu, zákonných předpisech na jeho potlačování a různých způsobech jeho likvidace.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Plevel starček přímětník (Senecio jacobaea) zabíjí tisíce zvířat ročně. Je jedovatý pro lidi a pasoucí se zvířata. Ale v současnosti se již připouští, že starček je škodlivý plevel,  který musí být stále odstraňován tam, kde je půda využívána pro zemědělství.
    Nyní se šíří na okraje silnic, železniční tratě, neobdělávanou půdu a pastviny. Starček odolává požírání housenkami motýla přástevníka Callimorpha jacobaeae L. a lidskému úsilí jej  odstraňovat tím, že produkuje semena, která mohou setrvávat mnoho let v klidovém stadiu (dormanci).
    Starček přímětník obsahuje alkaloid pyrrolizidin, který je toxický pro pasoucí se zvířata a lidi, kteří přijdou do fyzického kontaktu s rostlinou nebo jedí postižené živočišné produkty. Hlavní cesty intoxikace je požívání mléka, semen obilovin, vajec a medu. Tento alkaloid může být absorbovám prostřednictvím kůže a vdechnutého pylu. Pak cestuje krevním řečištěm a končí v játrech, kde nemůže být rozložen. Opakované vystavení jeho působení vede k poškození jater. To může být obtížné identifikovat, protože projev symptomů může být pozdržen výskytem housenek motýla přástevníka, které se starčkem živí. Jeden kilogram starčku v krmivu může časem zničit 75 % jater velkého zvířete. Neexistuje žádný léčebný prostředek.

Zákroky
    Starček přímětník je škodlivý plevel uvedený v zákoně o plevelích Weeds Act z roku 1959, který činí vlastníky půdy odpovědné za jeho kontrolu. Ministerstvo odpovědné za odvětví zemědělství (DEFRA) může vydávat upozornění na nutnost jeho odstraňování tam, kde je postižena zemědělská produkce. Jestliže těmto upozorněním není vyhověno, DEFRA může uplatnit zákonné oprávnění vstupu, využít služeb dodavatelů a vyfakturovat vlastníku půdy realizovanou práci. Očekává se odpovědnost všech dotčených, včetně sousedů, takže většina potíží je rychle vyřešena.
    Tam, kde existuje riziko šíření starčku mezi silnicemi, je odpovědný úřad Highways Agency jako místní úřad pro veřejné komunikace a prostory. Tam, kde je ohrožena nezemědělská půda, včetně zahrad a půdy užívané pro koně, může působit místní úřad v rámci specifických místních nařízení, zákona o plevelech (Weeds Act) nebo zákona o ochraně prostředí (Environmental Protection Act) z roku 1990.
    Někdy je nezbytné kontrolovat i méně rozšířené druhy starčků nemluvě o chráněném druhu starčku Senecio paludosus. Směrnice Feeding Stuffs Regulations považují za  přestupek prodávat krmivo, o kterém je zjištěno, že je škodlivé nebo nebezpečné pro jakékoli hospodářské zvíře. Pastva na postižených pozemcích, půdě je považována za nepřijatelnou na základě welfare zvířat. Trading Standards by měly být informovány o očekávaných obtížích nebo otravách.

Skrytý problém
    I přes ostrý pach a hořkou chuť zvířata spásají starček v obdobích sucha, nebo když rostliny jsou dospělejší a chutnější. Seno obsahující starček by mělo být odstraněno, ale jakmile je píce posečena a usušena, je obtížné v něm starček zjistit. Majitelé dobytka, kteří kupují krmivo, jsou vydáni na milost sklizňovým pracovníkům, kteří si toho nejsou vědomi nebo jsou nedbalí.
    Starček přímětník je hojně rozšířen. Jedna velká rostlina může vyprodukovat okolo 150 000 semen s dobrou klíčivostí. Jakákoli aktivita narušující půdu a způsobující ztrátu půdního krytu, jako například špatné obhospodařování pastviny, zvyšuje riziko zavedení plevele.
Ve Velké Británii je možnose setkat hlavně s těmito druhy starčků: starček obecný (Senecio vulgaris), Senecio aquaticus, Senecio erucifolius, Senecio squalidus a Senecio paludosus. Ty obsahují podobné toxiny, ale jsou daleko méně rozšířené a nejsou brány na zřetel v zákoně o plevelech (Weeds Act) z roku 1959.
    Jistý britský farmář z Kintyre se zmiňuje o svých zkušenostech se starčkem: Starček rozhodně postihl náš podnik chovající skot. Žádný z nás nevěděl zcela, jak jedovaté by tyto rostliny mohly být. Ztratili jsme kvůli němu jednoho z našich vynikajících herefordských býků. I přes sekání nebo postřikování by měl starček být vždy  z pozemků odstraňován. Zjistili jsme, účinné bylo nepřetržité vytrhávání kvetoucích rostlin.    

Určování starčku
    Mladé rostliny se objevují jako listové růžice od podzimu do začátku června a listy mohou být nedělené nebo dělené do koncových vejčitých a menších postranních, laterálních laloků. Jsou obvykle tmavozelené, s purpurovým nádechem a poněkud hladké na vrchní straně. Dospělé rostliny měří od 20 cm do dvou metrů výšky a kvetou od července do srpna druhého roku žlutými květy v hroznech. Listy dospělých rostlin jsou děleny do úzkých laloků. Starček přímětník je dvouletá rostlina, ale může se stát trvalou je-li často sečen nebo ušlapáván. ušlapávání.

Metody kontroly
    Opatření závisí na lokalitě, úrovni zamoření a rozsahu požadované kontroly. Kombinace metod včetně dobrého managementu pastvin - jako například kontrolovaná míra vypásání, vyhýbání se devastaci pastviny nadměrným sešlapem, rozrýváním a rozbahňováním a používání hnojiv - je lepší než kontrola v "poslední minutě". Spalování rostlin uvolňuje toxiny do vzduchu. Rostliny mohou být odstraňovány nejbezpečněji zpopelněním, kompostováním v černých vacích nebo skládkováním.  

Biologické prostředky
Housenky motýla přástevníka mohou likvidovat starček přímětník požíráním jeho listů, poupat a květů. Normálně nepožírají rostliny ve stadiu listové růžice. Ale během boomu tohoto přástevníka v roce 1988 decimovaly housenky rostliny dospělé i ve stadiu listové růžice. Následující rok se objevily miliony motýlů, ale protože nalezly málo živných rostlin, na kterých by kladly svá vajíčka, jejich populace se zhroutily. Populace starčku proto vykvetly. Použití tohoto přástevníka jako záměrné kontroly ve Velké Británii je proto možné jen v časných stádiích.

Chemické prostředky
Hodnocení rizika je nezbytné při jakémkoli scénáři. Postřikování je krátkodobé opatření, které může zlikvidovat jiné druhy a tím zvýšit přijatelnost starčku. Všechny oblasti jeho výskytu by měly být postřikovány současně, jinak semena z vedlejších zamořených pozemků vyklíčí i v  ošetřených oblastech. Pastviny by neměly být spásány, dokud všechny stopy po plevelu nebudou odstraněny. Udržování půdní úrodnosti povzbuzuje vývoj kořenů trav a posílení  travního porostu. Současné seznamy schválených chemických herbicidů mohou být nalezeny na webové stránce úřadu Pesticide Safety Directorate na adrese: www.pesticides.gov.uk.

Mechanické a pěstební prostředky
Vytrhávání starčku se vyplatí, jestliže se omezuje na malý počet rostlin a je důsledně opakováno. Ve velkých oblastech může být použito vytrhávání strojem. Jestliže rostliny již mají semeníky, ty by měly být opatrně sesbírány. Postižené lokality by měly být označeny pro příští průzkum, aby se minimalizovalo vysemeňování. Sečení stimuluje růst, takže je považováno za poslední možnost a není doporučováno, ledaže by bylo následováno orbou.
Pěstební systém, který zahrnuje každoroční kultivaci, bude ničit rostliny, zabraňovat produkci semen a likvidovat zásobu semen v půdě.
Horticulture week, 2003, 25 September,  s. 29-30

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.