Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Okrasné rostliny
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEPesticidy a integrovaná ochrana rostlin
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 23055 ; Vydáno : 8.2. 2004 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Před tím, než pěstitelé zvolí použití pesticidů proti škůdcům  a chorobám rostlin, měli by zvážit, zda je skutečně nezbytné postřikovat, nebo jestli by problém se škůdci mohl být vyřešen některými jinými způsoby - možná použitím pěstebních nebo biologických metod ochrany. Měli by zvažovat dlouhodobé důsledky krátkodobých řešení problémů se škůdci. Jak, to radí britští odborníci na ochranu rostlin.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Vznikají otvory v listech? Něco požírá pupeny? Vznikají skvrny a kaňky a mramorování na rostlinách?  Škůdci a choroby mohou udeřit rychle. Mohou decimovat celou plodinu a zvrátit očekávaný zisk ve veliké ztráty. Jakmile je problém identifikován je velmi důležité jednat co nejrychleji.
    Ale před tím, než pěstitelé sáhnou po postřikovači a rozhodnou se pro dávkování obrovských množství jedovatých chemikálií  proti všemožným škůdcům svých kultur, měli by se zastavit a zamyslet se, jestli je skutečně nezbytné postřikovat, nebo jestli problém se škůdci může být vyřešen některými jinými způsoby - možná použitím pěstebních nebo biologických metod ochrany. Měli by zvažovat dlouhodobé důsledky krátkodobých řešení problémů se škůdci.

Rychlá reakce
    Když problém vznikne, je požadována rychlá akce. Nejdříve je třeba identifikovat škůdce a zhodnotit stupeň zamoření. Může být poměrně jednoduché ujistit se, co způsobuje škody, ale jestliže existuje jakákoli pochybnost, je moudré vyžádat  si služeb laboratoře nebo konzultanta zkušeného v nutričních a jiných poruchách, a rovněž ve záležitostech škůdců a chorob.
    Po diagnóze je možné zrevidovat předešlé případy a zkušenosti, aby se zjistilo, které zásahy  byla použity, s jakým účinkem a které problémy pravděpodobně mohou existovat. Hodnocení podle směrnic pro kontrolu látek rizikových pro zdraví z roku 1994 (Control of Substances Hazardous to Health - COSHH) by měla poskytovat informace týkající se předešlých aplikací chemikálií, ale také informace zjištěné poradci nebo prodejci, zda taková ošetření jsou ještě vhodná.
    Zároveň je důležité vědět, pro jaký účel je plodina pěstována - pro účel okrasný či pro konzumaci. To nemusí být tak jednoduché, jak to vypadá. Bylina, jako například šalvěj, může být pěstována pro kulinární účely (bez zatížení daní s přidané hodnoty) nebo pouze jako dekorativní lemovací rostlina (zatížená daní s přidané hodnoty). Zahradní centra mohou zaznamenat zvýšené obchodní příležitosti při prodeji stromů které nesou plody (jablka, pomeranče a citrony atd.) - v tom případě jsou považovány za jedlé plodiny. Ale jabloň, která nese jablka, musí být pěstována a postřikována jako plodina jabloň, a tak pěstitel aplikuje pesticidy i na tyto plody. Proto je žádoucí, aby pěstitel ovoce před postřikem očesal.
    Jestliže je považováno za nezbytné použít chemický pesticid, je důležité vybrat produkt, který má nejmenší riziko pro lidi, zvířata a prostředí, právě ten, který má dobrý a dobře zdokumentovaný záznam o kontrolování problému. Je podstatné že tento produkt je pro použití proti identifikovanému problému a je schválen pro použití v požadované situaci.
    Pěstitelé by měli zvážit ochranné lhůty těchto produktů a vyhledat tu nejkratší. Ochranné lhůty (ochranná lhůta je nejkratší přípustný časový interval mezi posledním ošetřením a sklizní ošetřené plodiny určené pro konzum člověka, resp. krmení zvířat) jsou uvedeny na etiketě. Mnoho lidí je spojuje pouze s jedlými plodinami, ale ty jsou důležité pro každou manipulaci s rostlinou po aplikaci pesticidu - a to zahrnuje například vyštipování oček a postranních výhonů a tvarování rostliny, balení a expedici. Totéž platí pro prodej. Zahradní centra by neměla prodávat ošetřené rostliny, dokud neuplyne plná ochranná lhůta.
    Pokud pěstitelé právě v současnosti spouštějí program integrované ochrany rostlin (IPM) nebo to zamýšlejí, měli by ho sladit se záměry použití pesticidů. Některé pesticidní produkty mají období persistence, kdy jsou škodlivé pro činitele biologické ochrany. Například, Talstar (aktivní látka bifenthrin) má 12týdenní periodu persistence, proto se doporučuje nepoužívat tento přípravek po vánocích, jestliže existuje záměr zavést na jaře biologickou ochranu.
    Jestliže se pěstitelé rozhodují používat rychle působící pesticidy, aby zlikvidovali škůdce, mají si být jisti, že mají vyškolený personál se správnou certifikací pro postřikové práce a používají vhodné vybavení.
    Pěstitelé by měli dodržovat instrukce na etiketách pesticidů, včetně: použití na poli; druh ošetřované plodiny; maximální dávka; maximální počet ošetření; doba poslední aplikace; omezení; školení a ochrana obsluhy; ochrana prostředí. COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) také požaduje po zaměstnancích, aby realizovali hodnocení rizik postřikových prací pro zdraví.
    Je také dobrou praktikou sledovat účinnost aplikace tak, aby byly k dispozici podrobné informace, které by pomohly při podobných rozhodnutích v budoucnosti.

Seznam pokynů
Zhodnoťte stupeň zamoření škůdci a jejich vlivy na rostliny
Zrevidujte dosavadní zkušenosti
Diferencujte jedlé nebo okrasné rostliny
Zhodnoťte alternativy k pesticidům
Zhodnoťte rizika a vlivy různých ošetření
Zvažte ochranné lhůty
Slaďte programy IPM se záměry použití pesticidů
Vypočítejte ekonomiku ošetření
Vyberte přípravek s nejmenším rizikem
Zkontrolujte, jestli je přípravek schválen
Zvažujte školení a certifikace personálu
Zkontrolujte vhodnost vybavení
Čtěte etikety a dodržujte instrukce.

Horticulture week, 2003, 13 November, s. 40

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.