Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Louky a pastviny
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEOchrana trvalých travních porostů proti pcháčům
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 39691 ; Vydáno : 21.9. 2005 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Pcháče jsou pro pěstitele značným problémem, ale po ruce jsou různé způsoby ochrany. Jak je zvládat, radí britští odborníci – John Hall ze společnosti Bayer Environmental Science a Richard Minton z organizace Complete Weed Kontrol.
fiogf49gjkf0d

Ochrana proti pcháčům u okrasných trávníků

     Největší a nejčastější problémy u okrasných trávníků způsobují hlavně dva druhy pcháčů - dvouletý pcháč obecný (Cirsium vulgare) a vytrvalý pcháč oset (Cirsium arvense).  Oba druhy dávají přednost úrodné obdělávané půdě. To, že mají do hloubky pronikající kůlové kořeny, znamená, že na olistění musí být aplikovány postemergentní herbicidy, aby aktivní látky pronikly do rostliny.

     U nezpracované půdy, kde má být zasahováno proti dřevnatým plevelům a křovinám, je řešením selektivní letní herbicid Timbrel od společnosti Bayer proti vytrvalým širokolistým plevelům, jako například pcháče. Pěkný trávník může být ošetřován přípravkem Spearhead od této firmy, ideálně na začátku vegetační sezony, ale nejúčinnější je postřikování od dubna do září. Na písečných a nezpevněných plochách, na kterých nemá být žádná vegetace, může být použit neselektivní reziduální herbicid pro likvidaci jednoletých a vytrvalých plevelů. Přípravek Pistol má dvě aktivní látky, které pomáhají hubit plevely jako například mléče (mléč rolní a mléč zelinný). První využívá „bariérovou aktivitu“ k zabránění klíčení plevelů a poskytuje dlouhodobou kontrolu. Druhá aktivní látka kontroluje plevely, které již vyklíčily a objevují se na povrchu půdy. 

     Jestliže jsou pcháče problémem na obtížných površích, Bayer doporučuje Freewary s glyfosátem, účinný také proti mléči zelinnému (Sonchus oleraceus) i mléči drsnému (Sonchus asper).

     Technický poradce společnosti Amenity Land Services Tony Howorth konstatuje, že při pěstování trávníků na dostihových drahách jsou pcháče jedním z nejškodlivějších plevelů. K postřikům sportovních ploch, hřišť a podobných plochách používají přípravek Brushwood Killer. Zásahy se obvykle provádějí od počátku dubna do konce září.

     Větším problémem než v přísně sečených trávnících jsou pcháče na golfových hřištích.

 

Ochrana proti pcháčům na zemědělské půdě

     Pcháč obecný (Cirsium vulgare) a pcháč oset (Cirsium arvense) jsou problémem na trvalých travních porostech, loukách a pastvinách, kde není prováděno pravidelné a důkladné sečení nebo seřezávání vrcholků plevelných rostlin. Kontroly plevelů je dosahováno mechanicky pravidelným sečením nebo seřezáváním vrcholků, manuálně vyrýpáváním nebo alternativně herbicidy. Problém s užíváním mnoha standardních selektivních herbicidů individuálně je to, že obsahují nedostatečné koncentrace aktivní látky. Nejúčinnější je kombinace aktivních látek jako například Clopyralid, 2,4-D a MCPA. Velký význam má časná aplikace, která se zaměřuje na nově vzešlé rostliny a zajišťuje proniknutí herbicidu do celého kořenového systému. Pcháče se vyskytují široce ve Velké Británii jako hodnotná část přirozené flóry, ale jsou také úpornými plevely trávníků a obdělávané půdy. Podle společnosti Dow AgroSciences je ve Velké Británii zamořeno přes milion hektarů trvalých travních porostů. Vzhledem k hojnosti semen a silnými kořenům je značně složité potlačování pcháčů zvládat.

     Pcháče patří do čeledi rostlin hvězdnicovitých (Compositae). Mají trnité okraje listů, husté květní úbory a chmýřité chlupy na semenech. Ve Velké Británii existuje okolo 20 druhů pcháčů.

     Za obzvlášť problematické jsou považovány druhy pcháč oset (Cirsium arvense) a pcháč obecný (Cirsium vulgare) a jsou klasifikovány jako „škodlivé“ podle zákona o plevelech z roku 1959 (Weeds Act 1959).

     Tento zákon opravňuje britské ministerstvo DEFRA, aby prozkoumalo případy, kde existuje riziko pronikání plevelů na zemědělskou půdu. Ale neexistuje legislativa v případech šíření plevelů v zahradách nebo na jiných místech, kde není přímo postihováno zemědělství.

 

Úloha pcháčů ve volné přírodě

     Na pcháče se často pohlíží jako na nápadnou známku nepořádnosti a zanedbávání obhospodařování ploch, ale nejsou vždy nežádoucí. Pracovník organizace Shropshire County Council zabývající se biodiverzitou Dan Wrench říká o oblastech, které sleduje: Pcháče jsou hodnotným zdrojem nektaru pro mnoho druhů hmyzu, zejména motýlů, a na semenech, zvláště pcháče obecného (Cirsium vulgare), si pochutnávají někteří ptáci, zejména stehlíci obecní (Carduelis carduelis).

     Většina pcháčů je samosprašná, rovněž pcháč obecný (Cirsium vulgare) a pcháč oset (Cirsium arvense). Jejich květy navštěvuje mnoho hmyzích návštěvníků včetně včel, motýlů a můr. Pcháč oset (Cirsium arvense) je také opylován mouchami a brouky. Wrench upozorňuje, že vzácnější druhy rostlin z příbuzenstva pcháčů, například bodlák Carduus tenuiflorus, mohou být snadno zaměněny za některý z plevelných druhů pcháčů.

     Vodítko dané ekologickými požadavky pcháčů může pomoci při tvorbě rozhodnutí týkajícího se jejich potlačování. Například pcháče jsou běžnější v půdách s nízkým obsahem dusíku a fosfátů nebo s vysokým obsahem draslíku. Mladé pcháče, zvlášť pcháč obecný (Cirsium vulgare), vyžadují dostatek světla a je méně pravděpodobné, že budou prosperovat mezi rostlinami, které by je při hustém výskytu stínily. Tento druh se šíří jen semeny, tvoří listové růžice a kůlový kořen, který může růst až do hloubky 70 cm. Ale pcháč oset (Cirsium arvense) se svými plazivými kořeny a tolerancí vůči stěhovavému stínu může vytvářet husté porosty a do eliminace jiných druhů. Časná kontrola je nezbytná, když jsou rostliny ještě malé. Tyto rostliny tvoří dlouhé, rozrůstající se kořeny, které mohou pronikat do velké hloubky a je velmi obtížné je likvidovat, protože jejich fragmenty jsou často životaschopné. Společnost Dow AgroSciences upozorňuje, že kde je umožněno tomuto pcháči setrvávat, tam mohou být z půdy „vytěženy“ dvě tuny jeho kořenů na hektar.

     Kromě toho, likvidace pcháčů pastvou zvířat je problematické, protože mnoho druhů má trnité listeny, které chrání svá plodenství před spasením. Například pastva ovcí může vést k dominanci pcháče osetu, protože ovce jej nespásají. Rovněž ke pcháči obecnému (Cirsium vulgare) není pro zvířata snadné se přiblížit, protože laloky trnitých listů vybíhají do všech stran.

 

Metody ochrany proti pcháčům

 

Chemické způsoby

Pcháč obecný (Cirsium vulgare) je citlivý vůči herbicidu clopyralidu a mírně citlivý vůči herbicidům MCPA. Herbicid MCPA aplikovaný během stadia vyrážení semenáčků  pcháče osetu (Cirsium arvense) zlikviduje nadzemní části rostlin. Jedna aplikace systémového clopyralidu pravidelně dosahuje dobré úrovně kontroly. Jiné systémové herbicidy zahrnují glyfosát (jako například Roundup), amidosíran amonný (včetně přípravků Deep Root) a 2,4 – D + mecocrop-P + dicamba (zejména SBK Brushwood Killer).

     Glyfosát a amidosíran amonný jsou neselektivní, zatímco SBK Brushwood Killer je škodlivý pro trávy. Amidosíran amonný a SBK Brushwood Killer zůstávají v půdě šest až osm týdnů. 

 

Mechanické způsoby

   Pcháč obecný (Cirsium vulgare) může být sečen každým rokem v časném stadiu tak, aby se zabránilo uvolňování semen. Účinné je vyrýpávání a odstraňování hlubokých kořenů. Ale vyrýpávání pcháče osetu (Cirsium arvense) vytváří riziko zvyšování množství životaschopných kořenových fragmentů a je časově náročné. Na travních porostech zabraňuje šíření semen sečení ve stadiu tvorby květních pupenů. Žací břity nástrojů musejí být dostatečně nízko nad povrchem půdy, aby se odstranily i listy pcháče. Opakované sečení v tomto růstovém stadiu po několik let by mělo oslabit zamoření porostů. Kořeny a výhonky vynesené na povrch půdy zde mohou být ponechány, aby vyschly, ale mohou přežívat i nízkou vlhkost.

 

Biologické způsoby

   Ovce a koně jsou schopni požírat mladé výhonky pcháčů, ale dospělých výhonků si zvířata nevšímají.

 

Horticulture Week, 2005, 16 June, s. 25

 


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.