Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Ekonomika a politika
Produkce
Trhy a ceny
Spotřeba komodit
Vládní programy (subvence)
Prognózy
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEOchrana proti lalokonoscům v zahradnictví
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 90662 ; Vydáno : 29.4. 2009 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Článek v britském časopise Horticukture Week se zabývá jedním z nejhorších škůdců v zahradnictví - lalokonoscem rýhovaným (Otiorhynchus sulcatus) a poskytuje rady pro ochranu proti němu.
fiogf49gjkf0d
     Lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sulcatus) se od roku 1989, kdy byl zakázán insekticid aldrin, vyšvihl na vrcholek seznamu nejhorších škůdců rostlin, sestaveného pro množitelské provozy.
     Okusování okrajů listů způsobovaná žeroucími dospělci jsou většinou jen kosmetická poškození. Ale škody na kořenech rostlin způsobované dlouho žijícími larvami jsou  odhadovány ve výši 30 milionů liber ve formě každoročních ztrát u okrasných rostlin.
     Hlavní dostupné chemické přípravky proti lalokonosci, které zabraňují zamoření larvami, jsou granulované přípravky míchané do kompostu před sázením do nádob. Mohou být používány v každém stadiu až do konečného sázení do nádob a poskytují ochranu až na dva roky. Ale nemohou zaručovat úplnou ochranu, například v případě, kdy jsou při hrnkování použity neošetřené vložky do ošetřených substrátů, protože larvy mohou přežívat okolo kořenů.
     Úspěch s hlísticemi jako činiteli biologické ochrany je omezován teplotou. Některé druhy vyžadují k tomu, aby byly aktivní, aspoň 14ºC – tj. teplotu vyšší, než je vyžadována larvami škůdců. Ale jsou vyvíjeny nové kmeny hlístic, které fungují i při nižších teplotách.
     Výzkumná organizace Horticultural Development Council (HDC) založila velkou skupinu pro výzkum lalokonosce, která také hodnotí insekticidy pro ochranu proti dospělcům a ošetření proti larvám jako součást strategie integrované ochrany proti škůdcům.
     Houba likvidující hmyz Metarhizium anisopliae má potenciál jako bioinsekticid, ale zatím není ve Velké Británii dostupná. Universita Swansea University, organizace Horticultural Development Council (HDC) a partneři z průmyslu se pustili do projektu, který studuje kompatibilitu houby s hlísticemi tolerantními k chladu a pesticidy užívanými v současnosti. Informace o tomto výzkumu mohou být k vidění na webových stránkách HDC.
     Lalokonosec (Otiorhynchus armadilo) a lalokonosec (Otiorhynchus salicicola) byli objeveni ve Velké Británii v roce 2002 a panuje názor, že přišli do školkařských provozů z jižní Evropy. Nepodléhají oznamovací povinnosti a jsou pravděpodobně potlačováni opatřeními používanými proti lalokonosci rýhovanému.
 
Jak je rozpoznat:
     Dospělci lalokonosce rýhovaného jsou dlouzí cca 1 cm a mají hrubě strukturované černé tělo, které je jemně žlutě skvrnité díky chomáčkům žlutých chloupků. Lomeně zakloubená tykadla a absence křídel jsou také diagnostické charakteristiky. Žijí nočním životem a skrývají se ve štěrbinách a listové hrabance během dne a živí se pouze v noci. O. armadillo a O. salicicola vypadají podobně, ale mohou být rozpoznáni podle výčnělku podobného zubu na vrcholu jejich nohou. O. salicicola je také větší – 1,2 cm dlouhý.
     Larvy jsou bílé a beznohé s lesklými oranžovými/hnědými hlavami. Úplně dorostlé jsou    dlouhé 1 – 1,5 cm, oblé, často stočené do tvaru C a někdy vybledlé.
Biologie
     V severní Evropě se dospělí lalokonosci vyskytují jen jako samičky, takže druh se rozmnožuje pouze neoplodněnými vajíčky. U nechráněných plodin se dospělci líhnou z kukel v květnu/červnu. O cca 4 týdny později začínají klást vajíčka na povrch půdy nebo pěstebního substrátu, těsně u hostitelské rostliny; do září/října. Některé odhady ukazují, že mohou naklást během tohoto období až 1500 vajíček, ale ne všechna vajíčka jsou životaschopná.
     Larvy se líhnou po cca dvou týdnech a když jsou mladé, živí se na periferních kořenech rostlin. V době, kdy mohou trávit dřevnatější tkáň, zahrabávají se do kořenových systémů a zavrtávají se do dužnatějších částí, jako například lodyh bramboříků (Cyclamen), kdy je   obtížnější je kontrolovat.
     Larvy přezimují v dormantním stavu, ve skulinách v půdě nebo pěstebním substrátu a pokračují v žíru, když teploty na jaře stoupnou. Kuklí se v květnu a červnu, dospělci se líhnou o tři až čtyři týdny později. Někteří dospělci mohou také přezimovat ve skleníkových stavbách nebo odpadu a mohou zahájit kladení vajíček dříve, než nově vylíhlí dospělci.
     V roce existuje obvykle jedna generace, ale v teplých podmínkách vnitřních prostor a ohřívaných sklenících, kdy je životní cyklus urychlován, může existovat několik generací a všechna stadia mohou být přítomná v témže čase.
Symptomy
     Žír dospělých lalokonosců vede k charakteristickým okusům okrajů listů.
První známkou poškození rostlin larvami je zakrslý růst, ale napadení bývají často nepovšimnuty, dokud listy náhle nezvadnou. V této době je na ochranu již příliš pozdě. Intenzivní napadení mohou mít za výsledek kolaps a uhynutí rostlin.
     Lalokonosec rýhovaný má širokou řadu hostitelů, od rhododendronů a kamélií po bylinné trvalky, jako například rozchodník (Sedum) a dlužicha (Heuchera), rovněž hrnkové rostliny jako například brambořík (Cyclamen) a prvosenka (Primula). Dospělí lalokonosci se mohou živit mnoha různými rostlinami a klást na ně vajíčka, takže některé rostliny vykazující okus  listů nebudou nutně v riziku způsobovaném larvami.
Způsoby ochrany
Biologické:
     Několik přípravky biologické ochrany na základě hlístic jsou ve Velké Británii k dispozici a jsou aplikovány ve formě suspenze prostřednictvím konvenčního postřikovacího zařízení, zavlažovacích systémů (maximální tlak 5 barů) nebo dokonce zavlažovací nádoby. Jsou doporučovány aplikace zálivkou. Hlístice napadají larvy v kompostu, přitom uvolňují bakterie, které zabíjejí škůdce a rozkládají jeho tkáně pro hlístice, které je tráví. Nová generace hlístíc je vytvářena uvnitř těla larvy, kterou opouští v hledání dalších larev. Larvy napadené hlísticemi mění barvu na červenohnědou.
     Hlístice mohou být aplikovány od srpna do listopadu, kdy jsou larvy mladé a od března do května, předtím, než se kuklí. Po aplikaci hlístice setrvávají po cca šest týdnů, ale pěstební substrát by měl být udržován vlhký po první dva týdny, protože hlístice jsou ohroženy vysušením.
Přípravky:
     Přípravek Larvanem od společnosti Koppert na základě druhu hlístice Heterorhabditis megidis vyžaduje minimální teplotu půdy nebo kompostu 14 ºC.
     Přípravek Nemasys H od společnosti Becker Underwood, obsahující hlístici Heterorhabditis megidis je vytlačován přípravkem Nemasys L na základě hlístice Steinernema kraussei. Používaný kmen hlístice Steinernema je tolerantní k teplotám nižším než 5 ºC.
     Určité pozitivní výsledky vytvořil výzkum HDC (HNC 133) využívající patogenní houbu Metarhizium anisopliae.
Chemické:
Aktivní látka: Chlorpyrifos.
Přípravek: SuSCon Green (společnost Fragro).
Opatření: Granulovaný organofosforový insekticid s kontrolovaným uvolňováním pro ochranu proti lalokonoscům u rostlin pěstovaných v kontejnerech. Aktivní hlavně proti nově vylíhlým a mladým larvám. Míchání je dokonce nezbytné. Jakmile je pěstební substrát ošetřen zapravením přípravku, musí být použit do 30 dní. Noste vhodné ochranné rukavice při manipulaci s přípravkem a při ručním ošetřování pěstebního substrátu. Nepoužívejte na pěstební substrát pro vodní nebo obojživelné rostliny Seznam rostlinných druhů úspěšně ošetřovaných v britských pokusech je k dispozici od společnosti Fargro..
     Množství dalších přípravků obsahujících chlorpyrifos mají schválení pro použití na konifery uvedené na etiketě. Zkontrolujte webové stránky PSD pro přípravky schválené v současnosti.
Aktivní látka: Fipronil.
Přípravek: Vi-Nil (společnost Certis).
Opatření: Přípravek ve formě minigranulí pro rostliny pěstované v kontejnerech. Má kontaktní a ingestivní působení, aktivní látka se váže s kořeny rostlin. Důkladné promíchání je nezbytné. Ošetřený kompost by měl být použit do 12 dnů , ačkoli pokusy společnosti ukazují , že může být ponechán déle. Noste vhodné ochranné rukavice a masku na ochranu proti prachovým částicím při míchání s kompostem. Nepoužívejte na kompost pro vodní nebo pobřežní rostliny. Současné schválení platí do 30. září 2009.
Aktivní látka: Thiacloprid.
Přípravek: Exemptor (společnost Scotts UK).
Opatření: Granulovaný přípravek pro zapravování do pěstebního substrátu. Jeho systémové působení poskytuje další ochranu proti mšicím, molicím a jinému sajícímu hmyzu. Pěstební substrát ošetřený tímto přípravkem nesmí být používán pro jedlé plodiny.
Aktivní látka: Imidacloprid.
Přípravek: Imidasect 5GR (společnost Fargro); Intercept 70WG (společnost Scotts UK); Couraze (společnost Solufeeds).
Opatření: Granulované přípravky pro zapravení do pěstebního substrátu nebo aplikované jako zálivka. Jeho systémové působení poskytuje další ochranu proti mšicím, molicím a jinému sajícímu hmyzu. Intercept 70WG nesmí být používán na pěstební substráty, které jsou již ošetřeny imidaclopridovým přípravkem.
Kultivační:
     K ochraně proti škůdci přispěje celková hygiena, jako například likvidace starého materiálu, ochrana proti plevelům a odstraňování zbytků rostlin.
     Kontrolujte příchod rostlinného materiálu z hlediska známek napadení nebo poškození.
     Strategické umisťování rostlin obzvláště těch, které jsou pro dospělé lalokonosce atraktivní, je užitečný způsob jak monitorovat jeho přítomnost.
Horticulture Week, 2008, 12 December, s. 28 – 29

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.