Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Ekonomika a politika
Prognózy
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEIEA predikuje biopalivům klíčovou roli
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 96320 ; Vydáno : 18.11. 2009 ; Autor : Ing. Dana Nehasilová
Mezinárodní energetická agentura se ve své nové zprávě World Energy Outlook 2008 zabývá vývojem trhu s energiemi do roku 2030.
fiogf49gjkf0d
Nová zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) se zabývá klíčovou rolí biopaliv při snižování závislosti na ropě a hodnotí produkci  biopaliv jako globální počin směřující ke změně struktury energetických zásob.
Ve zprávě World Energy Outlook for 2008* IEA predikuje v příštích dvou dekádách významný růst v odvětví produkce bioenergií, který bude výsledkem snah zredukovat používání fosilních paliv zatěžujících životní prostředí oxidem uhličitým, a to buď s politickou podporou nebo i bez ní. Současná ekonomická krize způsobila, poprvé od roku 1981, podstatné snížení globální spotřeby energie vedoucí k projektovanému 3% poklesu emisí oxidu uhličitého. IEA nicméně varuje před neodůvodněným uspokojením, protože po odeznění krize dojde k opětovnému nárůstu celkového objemu emisí vzniklých spalováním pohonných hmot v dopravě.
„Pokračující trend v nakládání s energiemi bez jakékoliv změny vládnoucí politiky by znamenal rychle narůstající závislost na fosilních palivech s alarmujícími dopady na klimatické změny a energetickou bezpečnost“, je proto nutné se urychleně zaměřit na nízkouhlíkové technologie.    
 
Jak dalece mohou biopaliva nahradit ropu?
Jestliže současná politická struktura setrvá v nastaveném trendu měla by poptávka po ropě narůstat z 85 milionů barelů za den v roce 2008 na 105 milionů barelů za den v roce 2030, protože odvětví dopravy počítá s 97% nárůstem.
Stoupající poptávka po pohonných hmotách v dopravě by měla vést podle Zprávy k nárůstu podílu biopaliv na celkové spotřebě paliv z 2,5 v roce 2007 na 8,6 % v roce 2030; hlavní tahounem by měla být silniční a letecká doprava. IEA nicméně nastínila alternativní scénář pro „revolucionování“ zásob energií zahrnující podstatně větší důsledky pro expanzi využití biopaliv.
Tento scénář - fakturující emisní uzávěry v rozvojových zemích k roku 2013 a závazky na snižování emisí ze strany Číny, Brazílie a dalších hlavních ekonomik k roku 2020 by měly zahrnovat koordinovaná a pevně dohodnutá opatření v sektoru dopravy s cílem zlepšit ekonomiku paliv a zvýšit expanzi biopaliv vedoucí k „velké redukci“ poptávky po ropě.
Do roku 2030 by měla jen samotná účinná konstrukční zlepšení ve výrobě letadel a používání biopaliv v letecké přepravě umožnit náhradu denní potřeby ropy v objemu 1,6 milionů barelů. Požadavky na dodatečné investice do produkce biopaliv – převážně do rozvoje druhé generace biopaliv – byly vyčísleny na 0,4 trilionu amerických dolarů.
 
Změny v zásobování energií závisejí na politické podpoře
Naplnění ambiciózního nízkouhlíkového scénáře a náhrady fosilních paliv biopalivy ve větším měřítku bude do budoucna vyžadovat výraznou politickou podporu: stěžejním bodem nízkouhlíkové modelu IEA je dvojnásobné zvýšení ceny uhlíku v bohatých rozvinutých zemích do roku 2020 na 50 USD za tunu. V současné době je dovoleno v EU obchodovat uhlík za méně než poloviční cenu. Ačkoliv nové politické cíle v EU podporují nastanovení cen biopaliv a investování v této oblasti, stále ještě jsou rozhodující ceny ropy, která při absenci restriktivnějších schémat uhlíkových daní zůstává vysoce konkurenceschopnou komoditou.
 
*Summary zprávy je k dispozici zde.
 
IEA predicts key role for biofuels
 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.