Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Podniky, trhy
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEVýzva na zvýšení kvót pro cukr
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 118955 ; Vydáno : 18.4. 2012 ; Autor : Ing. Irena Suková
Potravinářské firmy používající značné množství cukru volají po zvýšení kvót na cukr v EU.
fiogf49gjkf0d

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Výbor evropských uživatelů cukru (CIUS) zastupující koncerny jako Coca-Cola, Kraft Foods, Nestlé a Unilever,  vydal prohlášení, v němž vyzývá Komisi k provedení opatření, která zabrání očekávanému nedostatku cukru. Tyto koncerny zpracují kolem 70 % cukru z celkové evropské roční spotřeby. Předpokládají se obdobná opatření jako v předcházejícím roce, která umožnila zvýšení produkce cukru v EU odhadem o 200.000 nebo 250.000 tun cukru nad kvóty, a to vedle dovozu.
Problémem jsou požadavky na vysoké odvody a omezené tarify, které negativně zasáhnou do hospodaření zejména malým firmám a budou podporovat neodůvodnitelné inflační trendy. Vysoké poplatky mají být vybírány za překvalifikování nadtarifního cukru.
CIUS požaduje, aby byla vytvořena rovnováha mezi cukrem reklasifikovaným nad rámec kvóty, základními kvótami a dovozem. Navýšení by mělo být asi o 3,5 milionů tun cukru (což představuje až 20 procent celkové spotřeby). Analýza trhu s cukrem ukazuje, že jsou problémy s dodávkami v některých regionech, což postihuje zejména malé a střední podniky, a problémem jsou i vysoké ceny v některých členských státech EU.
Prohlášení končí výzvou, aby Komise a členské státy, zajistily opatření ke zlepšení zásobování cukrem a umožnily evropským podnikatelům přístup k produktu v reálné hodnotě a nesnižovaly konkurenceschopnost.


EU Food Law, 2012, č. 527, s. 8


Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative  Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.