Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Ekonomika a politika
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zemědělská technika
Zemědělská legislativa
Ekologické zemědělství
Lesnictví
Vodní hospodářství
Obnovitelné zdroje
Rozvoj venkova
Životní prostředí
Vlivy na lidské zdraví
Informační přehledy – zemědělství
Archiv
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEBritský výzkum likvidace křídlatky japonské
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 29422 ; Vydáno : 22.9. 2004 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Křídlatka japonská (Fallopia japonica) pocházející z Asie se stala v Evropě významným, velmi vitálním plevelem, který se nebezpečně rychle šíří. Některé britské výzkumné organizace, university a místní úřady již podnikly pokusy, aby zjistili optimální metody jejího hubení. Zde jsou zmíněny některé poznatky a doporučení.

     William Robinson, pěstitel rostlin ve viktoriánském období miloval křídlatku japonskou (Fallopia japonica). Tvrdil, že je "rostlinou sterlingové hodnoty," a "určitě jednou z nejhezčích bylinných rostlin v kulturách". Ale připustil, že "je schopná stát se nepříjemností" a "patří  mezi rostliny, které nemohou být vsazeny do zahrady bez obav".

     O století později je Fallopia japonica, která byla introdukována z jižní Asie, nacházena na více než polovině desetikilometrových čtverců, používaných k mapování rozšíření rostlin ve Velké Británii. V zemích svého původu je držena pevně pod kontrolou množstvím býložravých druhů hmyzu a patogenních hub. Ale zde v Evropě se její bujné podzemní oddenky  bez omezení šíří do vzdálenosti až sedm metrů od rodičovské rostliny a do hloubky více než dva metry. Nadzemní části v zimě odumírají, ale odumřelé stonky zůstávají, mezi nimi příští jaro vyrůstají nové a tak se vytvářejí hustší porosty. Odumřelé stonky a listová hrabanka se rozkládají a tvoří silnou vrstvu pokrývající půdu a potlačující domorodé rostliny.

     Křídlatka japonská je víc než ekologickou katastrofou - její nové výhonky mohou pronikat do dlažby, asfaltových vozovek a dokonce do základů budov a bořit je. Všechny populace křídlatky ve Velké Británii jsou jediným samičím klonem, ale to nezastavilo bujné rozmnožování rostlin z oddenků, prostřednictvím jejich schopnosti se rychle šířit i regenerovat se z drobných fragmentů, které jsou menší než jeden gram a jsou snadno přenášeny vodními toky, na pneumatikách vozidel atd.

     Dokonce více než znepokojivé je šíření blízce příbuzného hybridu  Fallopia x bohemica, který je schopen se opylovat druhem Fallopia japonica: existuje výhled vyvíjení sexuální reprodukce křídlatek do té míry, že prospívají dokonce lépe v našem evropském klimatu.

     V přehledu minulého roku britské ministerstvo DEFRA odhadlo, že náklady na vyhubení křídlatky japonské v celé Británii, jestliže by bylo proveditelné, by byly 1,56 miliard liber.

     Spoluautor sbírky zásad Úřadu pro životní prostředí (Environment Agency) pro management, likvidaci  a zneškodnění křídlatky japonské říká, že pro vlastníky půdy, vývojové pracovníky a smluvní strany nesoucí náklady na likvidaci plevele, je podivné a frustrující, že neexistuje žádný ústřední program výzkumu tohoto problému. Nové vydání tohoto kodexu, publikované letošní léto, obsahuje více informací o identifikaci, aby se pomohlo laikům rozpoznat křídlatku - zvláště její rhizomy - a většinu aktuálních informací o ochraně proti ní.

     Místní úřady, podnikatelé v oboru potlačování plevelů, několik universit a organizací jako například National Trust a Network Rail zkoumají potlačování křídlatky japonské. OrganizaceNational Trust měla určitý úspěch s pokusnými metodami likvidace křídlatky, které zahrnovaly sekání stonků ve výšce asi 10 - 15 cm a injektování systémových herbicidů přímo do dutého středu stonků. Výhodou je rychlejší přemístění herbicidů v rostlině a menší riziko  pro necílové druhy, vodní toky atd. Jeví se, že nejúčinnějším herbicidem pro tuto techniku je glyfosát a ve srovnání s postřikováním se při této technice dosahuje nejvyššího počtu přirozených druhů rostlin, které znovu osidlují ošetřená místa.

     Opětovný růst planých rostlin a aklimatizovaných okrasných cibulnatých rostlin byl patrný  také v pokusech prováděných společností Nomix Enviro na dvou místech v Cornwallu. Picloram (jako přípravek Tordon 22K) byl aplikován na půdu poté, co křídlatka byla posečena. Doporučuje se také odstraňovat půdu do hloubky tří metrů, ale to může být nadměrně destruktivní. Rhizomy jsou charakteristické a proto by možná stačilo odstranit půdu do hloubky, do které pronikly.

     Společnost CABI Biosciences se pustila do programu výzkumu biologických způsobů kontroly. Vědci identifikovali houbu ze skupiny rzí, mšici a brouka jako slibné činitele a zkoumají řadu jejich hostitelů, aby se ujistili, že mohou být vypuštěni, aniž by škodili přirozeným druhům nebo plodinám.

 

Jak rozpoznat křídlatku japonskou

     Křídlatka japonská - Fallopia japonica je v současnosti nejrozšířeněji akceptovaný botanický název - je oddenkovitá vytrvalá bylina. Výrazně článkované stonky podobné bambusu se objevují v březnu nebo v dubnu a vyrůstají do výšky dvou až tří metrů. Časné mladé stonky jsou zelené až červené s tmavším kropenatěním. Stonky jsou duté s průměrem až čtyři cm při bázi. Odumřelé pruty mohou setrvávat i po více než tři sezóny, nové stonky vyrůstají mezi nimi a tak se tvoří hustší porosty.

     Olistění na začátku sezóny je žlutavě zelené a mladé listy mají stočené okraje. Vzrostlé  listy jsou cca 15 cm dlouhé a široké, oválné, na konci zašpičatělé, s červenavými řapíky. Krémově bílé květní laty se objevují od července až do září nebo i později.

     Mladé rhizomy jsou bílé a křehké a jak stárnou, stávají se tmavě hnědými a tuhými. Vnitřní tkáň rhizomu je žlutá až oranžová s tmavším středem. Rhizomy mohou vytvářet nakupené věnce pod povrchem půdy, s malými červenými očky na bázích starších stonků. Fallopia x bohemica je hybrid, který je schopen opylení druhem Fallopia japonica. Je velmi podobný druhu Fallopia japonica, ale stonky jsou mohutnější - rostou do výšky 4 metrů a mají 5 cm v průměru při bázi. Listy jsou také nepatrně jiné - jsou cca 20 cm dlouhé a bývají delší než širší.

Báze jsou kulatější a listy jsou tmavěji zelené s drsnějším povrchem než u druhu Fallopia japonica. Dužina rhizomu je světlejší barvy než dužina křídlatky japonské.

 

Kontrolní metody

     Účinného hubení křídlatky může být dosaženo kombinací translokovaných herbicidů a mechanických nebo pěstebních metod, které zasahují rhizomy. Neexistují žádné plně vědecky nezávislé údaje z pokusů financovaných vládou, na čem zakládat doporučení, ale některé organizace  - včetně univerzit, organizace National Trust, místní úřady a různí dodavatelé a smluvní strany  - již podnikly pokusy.

     Herbicidy, které se osvědčily jako účinné, jsou glyfosát, 2,4-D amin, triclopyr a picloram. První dvě aktivní látky mohou být  sice povoleny tam, kde existuje možnost průniku do vodních toků, ale je nutné si vyžádat radu úřadu pro životní prostředí Environment Agency. Herbicidy mohou být aplikovány jako postřiky, ale mohou být účinnější a méně riskantnější pro okolní vegetaci, jestliže jsou injektovány do seříznutých stonků.

     Ošetření herbicidy může být kombinováno s odstraněním půdy a vyrýpáním rhizomů. Je třeba si připomenout, že umožnění šíření křídlatky japonské je přestupek vůči zákonu o ochraně přírody a krajiny (Wildlife and Countryside Act). Také proto je třeba se vyhnout použití pásové mechanizace, žacích strojů s řetězovým sekacím zařízením a podobně. 

     Účinným sekundárním opatřením, jak zabránit dalšímu šíření rhizomů ze stanovišť kontrolovaných jinými způsoby, jsou gumové a geotextilní překážky. Mladé výhonky jsou jako potrava přijatelné pro pasoucí se zvířata a toto může být možností likvidace křídlatky za určitých okolností, ačkoliv to nebude mít za výsledek dlouhodobější likvidaci plevele.                 

Horticulture, 2004, 3 June, s. 18 -19     (Vo)


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.