Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Živočišná výroba
Skot
Malí přežvýkavci
Prasata
Drůbež
Ostatní zvířata
Výživa
Krmivářství
Genetika
Veterinární medicína
Welfare
Biotechnologie
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEPraktické aspekty krmení dojnic v přechodném období
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 40715 ; Vydáno : 3.11. 2005 ; Autor : Ing. Dana Nehasilová
Ve Velké Británii se ve snaze co nejvíce minimalizovat výskyt mléčné horečky v chovech mléčného skotu aplikují dvě hlavní strategie výživy v období stání na sucho.
fiogf49gjkf0d

Strategie výživy v průběhu období, kdy dojnice neprodukuje mléko (stojí na sucho), je rozhodující k dosažení maximální užitkovosti ve smyslu dojivosti a současně k minimalizaci metabolických problémů, které souvisejí s nástupem laktace a s dramatickou změnou ve složení krmné dávky.
Dojnice se v období stání na sucho zotavují po jednom období laktace, ale současně se již připravují na laktaci další. Je to období, kdy se ještě nenarozené tele rychle vyvíjí, a pokud se podaří minimalizovat takové komplikace při porodu, jako jsou např. klinická a subklinická mléčná horečka (hypokalcémie), dislokace slezu a zadržená placenta, pak se zlepší dojivost i plodnost.
V ideálním případě by krávy stojící na sucho měly být rozděleny do dvou skupin:
• krávy od konce laktace až do 2–3 týdnů před očekávaným porodem, 
• krávy 2 až 3 týdny před porodem.
Někteří odborníci zahrnují do přechodného období ještě první dva týdny laktace.
Během tohoto velmi dlouhého období musí kráva dostávat takovou krmnou dávku, která jí zajistí zachování optimální tělesné kondice, zatímco v přechodném období je chov zaměřen na přechod ke krmené dávce laktační. Je to období velkých hormonálních změn a metabolického stresu pro dojnice a je to také období, kdy se bachorová mikroflóra musí adaptovat na změnu v krmné dávce.
Ve Velké Británii se ve snaze co nejvíce minimalizovat výskyt mléčné horečky (poporodní hypokalcémie) v chovech mléčného skotu aplikují dvě hlavní strategie:
• tradiční nízkokalciový přístup,
• systém DCAB (kation-anionová bilance krmiva). 

Krmné dávky s nízkým obsahem vápníku
Homeostatický mechanizmus, který udržuje normální hladinu plazmatického vápníku, může na konci březosti a na začátku laktace selhat, i když krmná dávka obsahuje dostatečně vysokou hladinu vápníku pro pokrytí potřeby zvířete. V období pokročilé laktace krávy potřebují asi 30 g vápníku na den a tato dávka je většinou obsažená v krmné dávce v píci. Pastva a travní siláž obsahují asi 5 g/kg sušiny a dávka, kterou zvíře potřebuje, může tedy být i překročena. Když dojde k nadbytku vápníku v dietě, dojde k inhibici syntézy vitaminů udržujících homeostatický mechanizmus. Náhlá potřeba vápníku v posledních 2–3 týdnech březosti vede k rapidnímu poklesu jeho hladiny v plazmě a může vyvolat mléčnou horečku.
I když je pro produkci mléka nezbytný draslík, jeho nadbytek u zaprahnutých krav může způsobit problémy. Vysoký obsah draslíku získaný hlavně z píce ovlivňuje acidobazickou rovnováhu zaprahnuté krávy a redukuje mobilizaci vápníku z kostních rezerv.
Záměrem je omezit příjem vápníku a tím stimulovat organizmus krávy k efektivnějšímu využití vápníku v dietě a zvýšit jeho čerpání z tělesných rezerv. Tento přístup, který má zabránit výskytu mléčné horečky, má však i svou negativní stránku. Nízký obsah vápníku může redukovat motilitu hladkého svalstva a způsobit porodní problémy, např. zadržení placenty a dislokaci slezu.

Krmná bilance kationtů-aniontů
Systém bilance kationtů-aniontů v krmné dávce (DCAB) je metoda, kdy je možno zkrmovat vysoké dávky vápníku v přechodném období, aniž by hrozilo riziko vzniku mléčné horečky. Mezi DCAB a pH moči existuje úzký vztah, který je dobrým indikátorem acidobazického stavu krve. V běžných podmínkách se hodnota moči pohybuje mezi 8 až 8,5, avšak cílem je dosáhnout hodnoty pH moči od 6 do 6,5.
Dostupné aniontové soli, které mohou být využity ve výživě v přechodném období 2 až 3 týdny před otelením, jsou chlorid amonný, síran amonný, chlorid hořečnatý, chlorid vápenatý a síran vápenatý. Tyto soli nejsou chutné a mohly by snížit příjem krmiva v kritickém období, musejí být proto pečlivě dávkovány a zamíchávány do celkové krmné směsi (TMR). Nízký příjem krmiva při porodu ve skutečnosti zvyšuje riziko výskytu mléčné horečky a také ketózy, takže je nutné tuto velmi jemnou bilanci zachovat.
Příjem vápníku je možné během přechodného období upravit na 120–150 g na den (1 % sušiny) a efektivně kontrolovat mléčnou horečku. Podáváme-li toto množství vápníku, redukujeme potíže při porodu, a také to vede k vyšší užitkovosti v období rané laktace. V přechodném období je nutné pečlivě monitorovat obsah hořčíku a fosforu a jejich množství by mělo představovat asi 0,35 % sušiny. Příliš mnoho fosforu může narušit homeostatickou rovnováhu a dokonce navodit mléčnou horečku a totéž způsobí i hypomagnésiemie.
DCAB systém je sice komplikovanější, než je systém nízkého příjmu vápníku v chovech zaprahlých krav, ale může zvýšit dojivost po otelení a také zlepšit celkový zdravotní stav celého stáda.
Systém DCAB vyžaduje úzkou spolupráci mezi mléčnou farmou a odborníkem na výživu dojnic, protože je nutné provádět pravidelné monitorování krmné dávky v přechodném období. Krmiva, zvláště píce, která tvoří větší část příjmu sušiny v období stání na sucho, musejí být analyzována na obsah draslíku, sodíku, síry a chloridu. Tímto opatřením sice dojde ke zvýšení nákladů, ale jedná se o zásadní postup nutný ke stanovení množství anionových solí, které budou obsaženy v dietě zaprahlých krav během posledních 2 až 3 týdnů před porodem. Je nutné monitorovat veškeré kolísání ve zkrmování jednotlivých krmiv a podle toho upravit množství anionových solí.
Základním nástrojem k dosažení negativní hodnoty DCAB v praktických podmínkách je monitorování hodnoty pH moči, které se zjišťuje ze vzorku odebrané moči pomocí testačního papírku. Pokud test prokáže hodnutu pH v úzkém rozmezí 6–6,5 je možné zvýšit příjem vápníku na 120–150 g na den. Pokud úroveň managementu v tomto kritickém stadiu není dost dobrá a nebylo dosaženo acidifikace, znamená to, že vyšší hladina vápníku v dietě povede k náchylnosti k mléčné horečce.
V systému DCAB nelze dobrý management nahradit ničím; důležité je správné seskupení dojnic. Celková krmná dávka musí být vyvážená, to znamená, že musí obsahovat správné hladiny energie, proteinu, stopových prvků a vitaminů. Je nutné věnovat pozornost tělesné kondici zvířete na konci laktace a aby kráva byla zaprahlá, až když její tělesná kondice dosáhne hodnoty 3,5 na škále. V době stání na sucho je nutné dbát na to, aby nedošlo ke zhoršení tělesné kondice krav.
Všechna tato opatření a pozornost, kterou budeme věnovat přechodnému období stojí za námahu a vyplatí se, protože výsledkem přijetí těchto opatření je:
• Vyšší dojivost v období rané laktace
• Vyšší maximální dojivost
• Trvalá dojivost během celé laktace
• Nižší výskyt mléčné horečky a ketózy
• Zlepšená plodnost
• Menší výskyt zadržení lůžka a infekcí dělohy
• Zlepšený příjem sušiny
• Snížený výskyt dislokace slezu
• Lepší kvalita kolostra      

Tradiční systém nízkokalciové metody sice vyžaduje menší vstupy, ale na druhé straně práce navíc, kterou je nutné vynaložit při použití DCAB systému, se odrazí ve vyšší užitkovosti a rentabilitě.

Sborník přednášek ze semináře firmy Nutratech, Brno, s. 8–13.


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.