Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Výživa
Výživová doporučení
Složení potravin
Zdravotní účinky
Způsoby stravování
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEČlenské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 134426 ; Vydáno : 23.4. 2015 ; Autor : Bezpečnost Potravin (www.bezpecnostpotravin.cz) ; Zdroj : Bezpečnost potravin
Evropská komise představila návrh právního předpisu v oblasti GMO
fiogf49gjkf0d

Komise dnes představuje výsledky svého přezkumu postupu rozhodovacího postupu pro povolování geneticky modifikovaných organismů (GMO) jako potravin a krmiv. Tento přezkum se zakládá na dokumentu nastiňujícím politické směry, který byl v červenci 2014 předložen Evropskému parlamentu a na jehož základě byla Komise zvolena. Přezkum potvrzuje, že je nutné provést změny odrážející veřejné mínění a umožnit, aby mohly vnitrostátní vlády více promlouvat do využívání GMO, jež povolila EU pro výživu zvířat (krmiva) nebo k lidské spotřebě (potraviny). Komise na základě tohoto přezkumu navrhuje, aby byly příslušné právní předpisy změněny tak, aby členským státům dávaly větší svobodu omezovat nebo zakazovat používání GMO, které povolila EU, v potravinách nebo krmivech na svém území.

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis uvedl:"Těší mě, že jsme díky přezkumu právních předpisů upravujících rozhodovací postup pro povolování geneticky modifikovaných organismů splnili jeden z důležitých závazků, které tato Komise přijala. Komise naslouchala obavám mnoha evropských občanů, jež se odrážely v postojích jejich národních vlád. Jakmile bude dnešní návrh přijat, poskytne členským státům, v plném souladu se zásadou subsidiarity, možnost více promlouvat do používání GMO, které povolila EU, v potravinách a krmivech na jejich území.“

Počínaje dneškem se bude k GMO přistupovat pružněji:
Dnes přijatým návrhem vysílá Komise občanům jasný signál, že Evropa přihlíží k jejich obavám, které se mohou v jednotlivých zemích lišit. Nový přístup usiluje o dosažení rovnováhy mezi zachováním systému EU pro povolování a svobodou členských států rozhodovat o používání GMO na jejich území. Jelikož je zásadně důležité zachovat jednotný systém řízení rizik, který zajišťuje stejnou úroveň ochrany v celé EU, nedojde ke změně stávajícího systému povolování, jenž vychází z vědeckého základu a pravidel pro označování a umožňuje, aby si spotřebitelé mohli vybrat. Změní se to, že pokud bude GMO povolen pro použití v potravinách a krmivech v Evropě, členské státy budou mít možnost rozhodnout, že se k povolení používání konkrétního GMO ve svém potravinovém řetězci nepřipojí.
Členské státy budou mít povinnost odůvodnit, že jejich rozhodnutí nepřipojit se je v souladu s právními předpisy EU, včetně zásad vnitřního trhu, a s mezinárodními závazky EU, jejichž nedílnou součástí jsou závazky EU v rámci WTO. Případná rozhodnutí nepřipojit se musí vycházet z legitimních důvodů, mezi něž nepatří kritéria hodnocená na úrovni EU, tj. rizika pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo životní prostředí.
Tento návrh odráží a doplňuje práva, která již byla členským státům přiznána v oblasti pěstování GMO směrnicí (EU) 2015/412, jež vstoupila v platnost tento měsíc na základě nedávné dohody mezi Evropským parlamentem a Radou. Díky tomuto návrhu by EU měla ucelený soubor pravidel pro povolování GMO pro pěstování i pro použití v potravinách a krmivech, což by umožnilo, aby byly obavy jednotlivých členských států zohledněny v obou těchto oblastech.

Tento legislativní návrh bude nyní předán Evropskému parlamentu a Radě, aby prošel řádným legislativním postupem.

Zdroj: EK: Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.