Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Výživa
Zdravotní účinky
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEZdravotní prospěch zeleniny z čeledi brukvovitých
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 27395 ; Vydáno : 29.6. 2004 ; Autor : Ing. Alexandra Kvasničková
Zdravotní prospěch zeleniny z čeledi Brassicaceae se přisuzuje přítomnosti isothiokyanátů, které mají antikancerogenní účinky. Byla vypracována metoda umožňující stanovit množství zkonzumovaných isothiokyanátů i jejich zdroj – specifický druh zeleniny, ze kterého pocházely.
fiogf49gjkf0d

Dosud získané epidemiologické důkazy jsou dostatečné pro tvrzení, že ovoce a zelenina má antikancerogenní účinky. Zelenina z čeledi brukvovitých představuje hlavní skupinu, kterou konzumujeme. Patří sem např. kapusta, brokolice, růžičková kapusta, ředkvičky, hořčice. Jednou potenciálně antikancerogenní skupinou látek jsou isothiokyanáty. Jde o produkty štěpení glukosinolátů, které jsou přítomné u všech brukvovitých. Uvedené isothiokyanáty snižují toxicitu xenobiotik snižováním cytochrom-P450 enzymové aktivity a indukováním aktivity glutathion-S-transferázy. Samotné glukosinoláty se nezdají být v tomto směru bioaktivní.

Konzumace brukvovité zeleniny vede k absorpci glukosinolátů nebo isothiokyanátů. Žvýkáním syrové zeleniny se glukosinoláty z velké části štěpí na příslušné isothiokyanáty. Procesem žvýkání se uvolňuje enzym myrosináza, která katalyzuje tento degradační proces. Tepelnou úpravou zeleniny se tento enzym inaktivuje, a tak dochází výhradně k příjmu samotných výchozích glukosinolátů. Souhrnně platí: konzumace tepelně upravené brukvovité zeleniny vede k příjmu glukosinolátů, zatímco konzumace syrové zeleniny vede k příjmu směsi isothiokyanátů a glukosinolátů. Faktor, který ovlivňuje poměr těchto dvou složek, je intenzita žvýkání.
K absorpci isothiokyanátů dochází v tenkém střevu, zatímco glukosinoláty se musí podrobit kyselé hydrolýze nebo degradaci střevní mikroflórou na isothiokyanáty. Po absorpci mohou isothiokyanáty tvořit konjugáty s glutathionem a dále se metabolizovat jako merkapturové kyseliny. Absorbované isothiokyanáty se vylučují ledvinami jako jejich odpovídající merkapturové kyseliny isothiokyanátů.

V TNO Nutrition (Nizozemí) vyvinuli a validovali robustní SPE-HPLC-DAD metodu pro stanovení glukosinolátů v zelenině. Limit stanovení je 10 µmol sinigrinu/kg čerstvé zeleniny. Isothiokyanáty v zelenině lze stanovit pomocí selektivní extrakce a následnou derivatizací a HPLC-DAD analýzou. Hlavní glukosinolát v brokolici je glukoraphanin, ze kterého vzniká isothiokyanát sulforaphan. Klinické pokusy na kuřácích zřetelně prokázaly, že konzumací tepelně upravené brokolice se získává hlavně glukoraphanin, zatímco konzumací syrové brokolice sulforaphan.
Analýza merkapturových kyselin odvozených od isothiokyanátů v moči je dobrým indikátorem příjmu isothiokyanátů. V TNO vyvinuli a validovali robustní a specifickou metodu SPE-HPLC-MS/MS ke stanovení merkapturových kyselin isopthiokyanátů v moči. Limit stanovení je 0,5 µmol/l moči, což teoreticky odpovídá množství sinigrinu (allylglukosinolátu) obsaženému přibližně v jednom listu růžičkové kapusty.
Na základě klinických pokusů se zjistilo, že se vylučuje více merkapturových kyselin, pokud se brokolice konzumuje syrová než tepelně upravená.

Různé druhy brukvovité zeleniny obsahují různé glukosinoláty v různém množství. Na základě analýzy moči lze určit, který specifický druh brukvovité zeleniny se konzumoval. Vliv brukvovité zeleniny na zdraví se přisuzuje absorpci isothiokyanátů. Analýza merkapturových kyselin odvozených od isothiokyanátů umožňuje provést dobrý odhad množství isothiokyanátů, které se absorbovaly a na jeho základě i odhad vlivu na zdraví člověka.
Leads in Life Sciences, 6, 2004, č. 23, s. 2–3


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.