Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Životní prostředí
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEMinistr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil na jednání vlády "Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu"
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 119259 ; Vydáno : 27.4. 2012 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Ministr životního prostředí předložil 25.4. na jednání vlády "Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu".
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Ministr životního prostředí dnes na jednání vlády předložil „Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu“ (dále jen Nařízení). Zákon o ochraně přírody a krajiny ukládá toto Nařízení vydat poté, co naše již existující evropsky významné lokality (EVL), Evropská komise zařadí na Evropský seznam pro kontinentální a panonskou biogeografickou oblast*.

V letech 2000 – 2003 probíhalo na celém území České republiky podrobné mapování výskytu významných rostlinných a živočišných druhů a stanovišť. To se stalo podkladem pro vytvoření národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL). Národní seznam je rozdělen do dvou částí podle tzv. biogeografických oblastí, do nichž území ČR zasahuje, a to panonské (4,3 procenta rozlohy ČR) a kontinentální (95,7 procenta rozlohy ČR). Národní seznam schválila vláda v roce 2004, v roce 2007 byl národní seznam doplněn o nové EVL z panonské biogeografické oblasti, v roce 2009 o nové EVL z kontinentální biogeografické oblasti.

„Nařízení představuje významnou finanční a administrativní úsporu především krajů, protože s jeho účinností zákon spojuje vznik tzv. základní ochrany. Ta ve svém důsledku znamená, že v případě stovek evropsky významných lokalit nebudou muset krajské úřady zřizovat zvláště chráněná území,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a dodal: „Tyto konkrétní evropsky významné lokality budou vytipovány v novele Nařízení vlády o vyhlášení národního seznamu, který dnes uvádí kategorii ochrany těchto lokalit. Podle tohoto Nařízení vlády o vyhlášení národního seznamu mají být všechny lokality vyhlášeny jako zvláště chráněná území, proto je nutné ho ještě novelizovat, aby krajům povinnost vyhlášení odpadla. Tuto novelu v současnosti Ministerstvo životního prostředí připravuje.“

Ani vlastníkům dotčených nemovitostí nevznikají žádné nové povinnosti či omezení. Naopak se jim tímto nařízení obnoví možnost uzavřít s orgánem ochrany přírody smlouvu o hospodaření na pozemku, což jim může významně jejich činnost ulehčit. Jedinou povinností krajů, kterou zákon s vydáním tohoto nařízení spojuje (do třiceti dnů od účinnosti Nařízení veřejnou vyhláškou), je upozornit vlastníky nemovitostí na možnost tuto smluvní ochranu uzavřít.

V předkládaném Nařízení jsou pouze lokality, které dnes již evropsky významnými lokalitami jsou a Nařízení má tak v zásadě pouze deklaratorní, nikoli konstitutivní, charakter. S ohledem na skutečnost, že nařízení pouze oznamuje lokality zařazené Komisí na evropský seznam, nelze ani v jeho obsahu provádět žádné změny.

MŽP projednávalo návrh tohoto nařízení velmi pečlivě a projednalo všechny nejasnosti a připomínky s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství, Českým báňským úřadem, Svazem měst a obcí ČR, Plzeňským i Ústeckým kraj a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Návrh nařízení vlády byl předkládán bez rozporů, vláda nařízení schválila.

* Panonská biogeografická oblast zahrnuje části území České republiky, Slovenska a Rumunska, území Maďarska a okrajové oblasti Srbska, Chorvatska a Ukrajiny. Do kontinentální oblasti patří zcela nebo zčásti území celkem třináct zemí EU. Oblast pokrývá většinu území Francie, Německa, Itálie, Polska, České republiky a Bulharska a také značné části Dánska, Belgie, Rakouska, Slovinska a Rumunska. Jen Lucembursko spadá do kontinentální oblasti celé. Naopak ve Švédsku zabírá tato oblast jen tři procenta jeho území.

Kontakt pro více informací:

Mgr. Ilona Vysoudilová, ředitelka Odboru marketingu, komunikace a publikačních činností a pověřena řízením Odboru tiskového, email: ilona.vysoudilova@mzp.cz

MZe, 25.04.2012

http://www.mzp.cz/cz/news_120425_evl

 


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

KALENDÁŘ AKCÍ
Předchozí měsíc únor 2018 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.