Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Životní prostředí
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACE



Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil na jednání vlády "Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu"
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 119259 ; Vydáno : 27.4. 2012 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Ministr životního prostředí předložil 25.4. na jednání vlády "Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu".
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Ministr životního prostředí dnes na jednání vlády předložil „Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu“ (dále jen Nařízení). Zákon o ochraně přírody a krajiny ukládá toto Nařízení vydat poté, co naše již existující evropsky významné lokality (EVL), Evropská komise zařadí na Evropský seznam pro kontinentální a panonskou biogeografickou oblast*.

V letech 2000 – 2003 probíhalo na celém území České republiky podrobné mapování výskytu významných rostlinných a živočišných druhů a stanovišť. To se stalo podkladem pro vytvoření národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL). Národní seznam je rozdělen do dvou částí podle tzv. biogeografických oblastí, do nichž území ČR zasahuje, a to panonské (4,3 procenta rozlohy ČR) a kontinentální (95,7 procenta rozlohy ČR). Národní seznam schválila vláda v roce 2004, v roce 2007 byl národní seznam doplněn o nové EVL z panonské biogeografické oblasti, v roce 2009 o nové EVL z kontinentální biogeografické oblasti.

„Nařízení představuje významnou finanční a administrativní úsporu především krajů, protože s jeho účinností zákon spojuje vznik tzv. základní ochrany. Ta ve svém důsledku znamená, že v případě stovek evropsky významných lokalit nebudou muset krajské úřady zřizovat zvláště chráněná území,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a dodal: „Tyto konkrétní evropsky významné lokality budou vytipovány v novele Nařízení vlády o vyhlášení národního seznamu, který dnes uvádí kategorii ochrany těchto lokalit. Podle tohoto Nařízení vlády o vyhlášení národního seznamu mají být všechny lokality vyhlášeny jako zvláště chráněná území, proto je nutné ho ještě novelizovat, aby krajům povinnost vyhlášení odpadla. Tuto novelu v současnosti Ministerstvo životního prostředí připravuje.“

Ani vlastníkům dotčených nemovitostí nevznikají žádné nové povinnosti či omezení. Naopak se jim tímto nařízení obnoví možnost uzavřít s orgánem ochrany přírody smlouvu o hospodaření na pozemku, což jim může významně jejich činnost ulehčit. Jedinou povinností krajů, kterou zákon s vydáním tohoto nařízení spojuje (do třiceti dnů od účinnosti Nařízení veřejnou vyhláškou), je upozornit vlastníky nemovitostí na možnost tuto smluvní ochranu uzavřít.

V předkládaném Nařízení jsou pouze lokality, které dnes již evropsky významnými lokalitami jsou a Nařízení má tak v zásadě pouze deklaratorní, nikoli konstitutivní, charakter. S ohledem na skutečnost, že nařízení pouze oznamuje lokality zařazené Komisí na evropský seznam, nelze ani v jeho obsahu provádět žádné změny.

MŽP projednávalo návrh tohoto nařízení velmi pečlivě a projednalo všechny nejasnosti a připomínky s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství, Českým báňským úřadem, Svazem měst a obcí ČR, Plzeňským i Ústeckým kraj a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Návrh nařízení vlády byl předkládán bez rozporů, vláda nařízení schválila.

* Panonská biogeografická oblast zahrnuje části území České republiky, Slovenska a Rumunska, území Maďarska a okrajové oblasti Srbska, Chorvatska a Ukrajiny. Do kontinentální oblasti patří zcela nebo zčásti území celkem třináct zemí EU. Oblast pokrývá většinu území Francie, Německa, Itálie, Polska, České republiky a Bulharska a také značné části Dánska, Belgie, Rakouska, Slovinska a Rumunska. Jen Lucembursko spadá do kontinentální oblasti celé. Naopak ve Švédsku zabírá tato oblast jen tři procenta jeho území.

Kontakt pro více informací:

Mgr. Ilona Vysoudilová, ředitelka Odboru marketingu, komunikace a publikačních činností a pověřena řízením Odboru tiskového, email: ilona.vysoudilova@mzp.cz

MZe, 25.04.2012

http://www.mzp.cz/cz/news_120425_evl

 


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.