Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Informační zdroje
Legislativa
Legislativa ČR
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACENovelizované nařízení vlády ČR o kritériích udržitelnosti biopaliv
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 123053 ; Vydáno : 25.10. 2012 ; Autor : Ing. Irena Suková
Nařízení vlády 351/2012 Sb. nahrazuje a ruší nařízení 446/2011/ES a nabývá účinnosti 1. listopadu 2012.
fiogf49gjkf0d

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Nařízení vlády 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv, přijaté 3. října 2012, které je vydané na základě zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,  má za cíl zpřísnění kritérií udržitelnosti biopaliv. Podpora biopaliv by měla být poskytována jen na produkci, která nekonkuruje pěstování plodin jako potravin, nebo která je pěstována na půdě, která byla donedávna např. lesem či rašeliništěm. Zn., že biologicky hodnotné plochy mají být chráněny před přeměňováním na zemědělskou půdu k produkci biopaliv.
Nařízení zapracovává příslušné směrnice Evropské unie  a stanovuje  časově se zpřísňující limity pro úsporu emisí skleníkových plynů a způsob stanovení emisí, stanovuje  systém kvality a hmotnostní bilance, náležitosti prohlášení  o shodě s kritérii udržitelnosti,a náležitosti prohlášení pěstitele biomasy aj.  Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti
Základní hodnota produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty činí 83,8 g CO2ekv/MJ.

Biomasa vypěstovaná na území Evropské unie a biopaliva z ní vyrobená a do 31. prosince 2011 včetně se považují za splňující kritéria udržitelnosti.

Pro biopaliva vyrobená ve stacionárním zdroji přede dnem 24. ledna 2008, se požadavky na úsporu emisí vztahují od 1. dubna 2013.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.

Sbírka zákonů, 22. října 2012, č. 131, 4698-4719

Předcházející informace:
Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv


Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Zpravodaj SZPI obhájil loňské vítězství
Cena prezidenta PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek
Prioritní vzdělávací akce pro poradce v roce 2015
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Potencionál jedlého hmyzu ve střední Evropě
Zámecká pouť v pobočce Národního zemědělského muzea na zámku Kačina
SZÚ - nový web portál Nutrivigilance
Cukráři v Národním zemědělském muzeu Praha
10 rad dětem pro zdravý životní styl

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.