Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Bezpečnost potravin
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEUnikátní Výzkumné senzorické centrum v Praze zahajuje
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 128603 ; Vydáno : 17.10. 2013 ; Autor : Bezpečnost Potravin (www.bezpecnostpotravin.cz) ; Zdroj : Bezpečnost potravin
Tisková zpráva Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského ze dne 15. 10. 2013.
fiogf49gjkf0d

Výzkumné senzorické centrum, svými parametry jedinečné v České republice, bylo slavnostně otevřeno ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Praze. Výzkumné pracoviště je určeno především k výzkumu, vývoji a inovacím v oblasti senzorické kvality  potravin. Jeho analytická laboratorní část je zaměřena zejména na nápoje s hlavním zřetelem na pivo, senzorická část na zkoušky piva a nápojů s tím, že její vybavení umožňuje i studium  a testování širokého spektra potravin, potravinářských surovin i výrobků běžného používání.

Jedním z důležitých úkolů vzniklého pracoviště je i umožnit hlouběji zkoumat a ověřovat charakteristické vlastnosti Českého piva. Chráněné zeměpisné označení, které České pivo získalo v rámci Evropské unie v roce 2008, umožnuje podporovat jeho jedinečnost a  hájit jej proti těm, kteří by se na jeho fenoménu chtěli přiživit. Trvalá péče o České pivo na kvalitní vědecké bázi je proto pro budoucnost našeho pivovarství nezastupitelná.

„Vybudováním Senzorického centra vzniká vědecké pracoviště, které přinese nové významné poznatky do oblasti pivovarské, sladařské, chmelařské a celého nápojového průmyslu.,“ říká RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. „Bez nadsázky lze tvrdit, že český potravinářský výzkum dostal velkého pomocníka ve zkoumání tak citlivé oblasti lidské činnosti, jako jsou potraviny z hlediska ověřování si jejich kvality a  bezpečnosti, kterou naše veřejnost požaduje,“ dodal Karel Kosař.

Pracoviště senzorického centra se skládá ze senzorické a analytické laboratoře. Senzorická laboratoř, realizovaná podle platných mezinárodních norem, zahrnuje degustační zkušebnu  vybavenou 12-ti degustačními boxy se speciálním osvětlením, výpočetní technikou, signalizací pro obsluhu a dalším nezbytným vybavením pro co nejobjektivnější posuzování zkoumaných potravin. Zkušebna má přívod vzduchu, odtah pachů. Dvě samostatné místnosti jsou určeny pro přípravu a uchovávání vzorků. K dispozici jsou, zařízení pro přípravu i tepelnou úpravu vzorků, prostředky pro vzorkování a servírování, chladicí boxy, myčky, skříně, odkládací a přípravné plochy. Další prostory slouží k tréninku a vyhodnocování výsledků aktivit posuzovatelů. Klimatizovaná analytická laboratoř je vybavena špičkovými analytickými přístroji s vysokým rozlišením, moderní výpočetní technikou se speciálním softwarem..

„Schopnosti lidského vnímání chutí a vůní pomocí smyslů – našich vlastních  senzorů jsou jedinečné a senzorická analýza jich využívá k získání objektivních vědeckých poznatků“, uvedl RNDr. Miroslav Dienstbier, manažer rozvojových projektů  VÚPS, a. s. „Nové vysoce citlivé analytické přístroje, které jsou  na světové úrovni, nám umožní  zmapovat i velmi malé koncentrace senzoricky aktivních látek.  Díky propojení informací z obou uvedených oblastí budeme moci odpovědět na mnohé otázky, které s potravinami a jejich kvalitou úzce souvisí.,“ doplnil Miroslav Dienstbier.

Vedle hlavní činnosti centra, kterou bude průmyslový  výzkum, bude jeho působení zaměřeno na spolupráci s potravinářským průmyslem při kontrole  senzorické kvality a vývoji nových výrobků. Doplňkovou činností bude vzdělávání specialistů, spolupráce se středními a vysokými školami a centrum bude k dispozici i pro širší veřejnost a např. při  komerčních soutěžích a spotřebitelských  testech .

Na projekt Výzkumného senzorického centra č. CZ.2.16/3.1.00/28030, jehož celkové náklady přesáhly 15 milionů Kč,  byl poskytnut příspěvek 6 miliónů Kč z  Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.


Zdroj:  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.