Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
pozvánka na Bioakademii

Navigace
Co potřebujete vědět nejdříve
Aktuality
Podpory a dotace aktuálně
Podpory a dotace - archiv
Základy ekologického zemědělství
Registrační formulář
Statistika
Rozvoj venkova - odkaz na web
Ochrana životního prostředí, udržitelné zemědělství, udržitelný rozvoj
Bio organizace
Akční tým a akční plán
Legislativa
Akce a semináře
Publikace
Informace z bio světa
Bioprodukty
Infopult
Kontakty a odkazy
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Považujete biopotraviny za zdravější než konvenční?
Ano.
Ano. 20%
Ne.
Ne. 20%
Počet hlasů : 530900

Web informace
Dnes : pá - 23.8.2019
Svátek má : Sandra
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Jak poznat bio z dovozu
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 73325 ; Vydáno : 11.4. 2008 ; Autor : bs
Výběr bioznaček, kterými označují své produkty evropské státy.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Belgie - Blik
logo Blik je součástí belgické kontrolní a certifikační zemědělsko-potravinářské organizace Integra. Blik je pověřen belgickým Ministerstvem zemědělství ke kontrole a certifikaci produktů ekologického zemědělství. Touto známkou jsou označovány belgické produkty splňující podmínky původu v ekologickém zeměděltví.
Bulharsko
logo Bulharská národní značka pro certifikované biopotraviny. Ke kontrole a certifikaci ekologických zemědělců a zpracovatelů biopotravin a udělování této značky je Ministerstvem zemědělství a lesnictví pověřeno 5 kontrolních organizací (Balkan Biocert, QC&I, CERES, Lacon a BCS Öko Garantie).
Dánsko - Stats-kontrolleret okologisk
logo Dánská národní značka, kterou jsou již od roku 1989 označovány dánské produkty ekologického zemědělství. Inspekci a certifikaci ekologických zemědělců a zpracovatelů biopotravin provádí stát prostřednictvím tzv. Plant Directorate, který pravidelnými kontrolami zajišťuje dodržování nejen evropské legislativy (Nařízení 2092/91), ale také dánské národní legislativy, která pokrývá oblasti, které nejsou dosud v Nařízení zahrnuty.
Estonsko - Mahemärk
logo Národní značka estonských biopotravin, jejíž použití upravuje estonský zákon o ekologickém zemědělství, který vstoupil v platnost v roce 1997 (nyní v platnosti novela z roku 2001, která zákon harmonizovala s normami EU). Ekozemědělci, kteří hospodaří v souladu s tímto zákonem smějí používat tuto národní značku od roku 1999. V letech 1999 a 2000 pověřil stát k udělování značky a kontrole hospodření dvě kontrolní organizace: Estonian Bio-dynamic Association (EBA) a Kagu-Eesti Bios. Tyto organizace dvakrát do roka kontrolují dodržování podmínek ekologického hospodaření na farmách. Certifikace biovýrobků probíhá pod státním dozorem, k dohledu nad certifikací jsou pověřeny dvě státní instituce, a to Estonský rostlinářský institut (k dohledu nad certifikací produkce) a Estonská veterinární a potravinářská inspekce (ke kontrole zpracování biopotraivn).
Finsko - Luomu
logo Národní značka certifikovaných produktů ekologického zemědělství (Luomu Valvottua tuotantoa) je udělována finským úřadem bezpečnosti potravin Evira (který je zřizován Ministerstvo zemědělství a lesnictví) těm ekozemědělcům, kteří splňují požadavky stanovené v Nařízení Rady 2092/91.
Francie - Agriculture Biologique
logo Francouzská národní známka pro biopotraviny, kterou výrobkům splňujícím legislativní podmínky pro biopotraviny uděluje francouzské ministerstvo zemědělství.
Irsko - IOFGA
logo Značka Irského svazu ekologických zemědělců (Irish organic farmers and growers association), který sdružuje na 650 registrovaných ekologických zemědělců. Svaz IOFGA je zároveň certifikačním orgánem produktů ekologického zemědělství a jeho značka zajišťuje, že označený produkt byl vyroben podle předpisů stanovených pro ekologické zemědělství.
Irsko - Organic Trust
logo Organic Trust Ltd. je inspekčním a certifikačním orgánem, který je pověřen státem ke kontrole a certifikaci produktů ekologického zemědělství. Produkce výrobků označených touto značkou se řídí legislativními normami a standardy Organic Trust.
Lotyšsko - Latvijas Ekoprodukts
logo Značka Svazu lotyšských ekologických zemědělců, který je pověřen státem k propagaci ekologického zemědělství, k certifikaci a kontrole biovýrobků. Svaz je nezávislou nevládní organizací, která byla založena v roce 1995.
Lucembursko - Bio-label
logo Značka lucemburského Svazu ekologického zemědělství (Verenegung fir Biologesche Landbau Letzebuerg), kterým jsou lucemburské biovýrobky označovány již od roku 1988. Svaz provádí kontrolu a certifikaci členských farem v souladu s evropskou legislativou (Nařízení 2092/91).
Maďarsko - Biokontroll Hungária
logo Značka nezávislé, soukromé kontrolní organizace Biokontroll Hungária, vznikla v roce 1996, kdy byla organizace oficiálně akreditována maďarskou vládou ke kontrole ekologického zemědělství. Standardy Biokontroll vycházejí ze standardů IFOAM a britské Soil Association. Přibližně 90 % maďarských ekozemědělců a zpracovatelů je kontrolováno touto inspekční orgnizací.
Maďarsko - Hungária Öko Garancia
logo Značka organizace Hungária Öko Garancia Ltd., která je nezávislou, soukromou kontrolní organizací ekologického zemědělství. Zakladatelem této organiazce jsou organizace Austria Bio Garantie a BCS Öko-Garantie. Společnost Hungária Öko Garancia byla v roce 2002 maďarským Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova akreditována ke kontrole ekologického zemědělství.
Německo - Bio-Siegel
logo Německá národní značka pro biopotraviny, která vznikla v roce 2001. Tímto šestihranem jsou označovány pouze výrobky ekologických zemědělců a producentů, kteří splňují podmínky Nařízení EHS 2092/91 o ekologickém zemědělství.
Německo - Bioland
logo Bioland je největším svazem ekologického zemědělství v Německu. Byl založen roku 1971 skupinou farmářů, kteří své zemědělské postupy zakládali na principech Dr. Müllera a Dr. Rusche. Výzkumy těchto dvou vědců z třicátých let minulého století jsou základem metody ekologického zemědělství zvané „ekologicko-biologické zemědělství“.
Německo - Naturland
logo Svaz ekologického zemědělství Naturland je jedním z největších svazů ekologického zemědělství v Německu. Byl založen roku 1982 a v současné době sdružuje více nez 1 700 farmářů v Německu a téměř 45 000 farmářů v 185 družstvech Naturland po celém světě.
Nizozemí - Skal
logo Nizozemská kontrolní organizace ekologického zemědělství Skal je neziskovou organizací, která byla založena v roce 1992. Nizozemské certifikované biopotraviny jsou označovány touto značkou orgnizace Skal.
Norsko - O-label
logo Značka "O-label" je registrovanou značkou norské certifikační a kontrolní organizace Debio. Označit touto značkou mohou své výrobky pouze členové organizace Debio nebo ti, kdo jsou jí cretifikováni. Debio je soukromou, neziskovou, členskou organizací, která z pověření Ministerstva zemědělství vytváří a aplikuje standardy ekologického zemědělství a provádí certifikační a kontrolní činnost. Standardy Debio vycházejí ze standardů ekologického zemědělství IFOAM.
Rakousko - AMA Biozeichen
logo Značka, kterou produktům ekologického zemědělství původem z Rakouska uděluje společnost s ručením omezeným AMA, která je k tomu pověřena státem. Touto známkou mohou být označovány pouze certifikované biopotraviny podle platné legislativy.
Rakousko Austria Bio Garantie
logo Organizace Austria Bio Garantie, která byla založena v roce 1993 je dnes hlavní rakouskou kontrolní organizací. Zabývá se kontrolou a certifikací celého produkčního řetězce od ekozemělců až po výrobce biopotravin. ABG provádí kontrolu jak v Rakousku, tak v zahraničí. Společnost ABG je členem organizace IFOAM. Produkty certifikované ABG nesou kromě značky ABG také kód kontrolní organizace AT-N-01-BIO.
Rakousko - Bio Austria
logo Značka výrobků rakouské síťové organizace ekologických zemědělců Bio Austria, která sdružuje na 14 000 rakouských ekologických zemědělců. Výrobky označené touto značkou splňují podmínky stanovené Nařízením Rady EHS 2092/91 o ekologickém zemědělství i přísnější standardy jednotlivých členských svazů.
Řecko - Dio
logo V Řecku neexistuje žádná státní značka pro biopotraviny. Inspekci a certifikaci bioproduktů tak provádějí tři nezávislé organizace. Jednou z nich je nezisková organizace Dio (což je zdrobnělina jména Demeter, bohyně plodnosti), která byla založena v roce 1993, a která provádí certifikaci, kontrolu a výzkum v oblasti ekologického zemědělství a podílí se na zveřejňování legislativy ekologického zemědělství v zemi.
Řecko - Fysiologiki
logo V Řecku neexistuje žádná státní značka pro biopotraviny. Inspekci a certifikaci bioproduktů tak provádějí tři nezávislé organizace. Jednou z nich je společnost s ručením omezeným Fysiologiki (Přírodní), založená roku 1994, certifikuje a kontroluje výrobky ekologického zemědělství a označuje je tímto logem.
Řecko - Soge
logo V Řecku neexistuje žádná státní značka pro biopotraviny. Inspekci a certifikaci bioproduktů tak provádějí tři nezávislé organizace. Jednou z nich je svaz řeckých ekologických zemědělců "Soge" – Syllogos Oikologikis Georgias Elladas", který byl založen roku 1985 a od roku 1993 je jeho součástí i inspekční orgán, který označuje výrobky splňující podmínky pro ekologické hospodaření touto značkou.
Slovensko - Eko-polnohospodárstvo
logo Slovenská národní značka bioproduktů, kterou jsou certifikovány produkty ekologického zemědělství v souladu se zákonem 421/2004 Z.z. o ekologickom poĺnohospodárstve.
Slovinsko
logo Národní logo slovinských produktů ekologického zemědělství, kterým jsou označovány bioptorukty v souladu s tamní legislativou (zákon 128/2006) a Nařízením Rady (EHS) 2092/91.
Slovinsko - Biodar
logo Známka Svazu ekologických zemědělců, Biodar, který sdružuje na 1 200 ekologických zemědělců po celém Slovinsku. Svaz byl založen roku 1999 a je v současnosti největším svazem ekologických zemědělců v zemi. Označení tímto logem zaručí, že výrobek byl vyprodukován nejen v souladu s národní slovinskou legislativou a Evropským Nařízením 2092/91, ale také se standardy IFOAM.
Švédsko - KRAV
logo Organizace KRAV je klíčovým hráčem na švédském trhu s bioprodukty. Organizace vytváří standardy pro ekologické zemědělství, provádí kontroly dodržování standardů a propaguje značku produktů ekologického zemědělství KRAV. KRAV je svazem sdružujícím nezávislé organizace. V současné době sdružuje na 28 institucí. Jedná se o farmáře, zpracovatele, obchodníky, ale také spotřebitele, ochránce životního prostředí a práv zvířat.
Švýcarsko - Bio Suisse
logo Bio Suisse je zastřešující organizací pro 30 sdružení ekologického zemědělství a přibližně 6 300 ekologických zemědělců ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Moderní organizace založená v roce 1981 nabízí  standardy pro ekologickou produkci s důrazem na celostní přístup k managementu ekologického hospodaření. Značka Bio Suisse nazývaná "poupě" na bioproduktech zaručuje, že byly vyrobeny podle standardů pro ekologické zemědělství. Značku lze nalézt ve dvou variantách. Poupě s nápisem Bio Suisse deklaruje, že se jedná o výrobek z biosurovin, pocházejících z více než 90% ze švýcarských zdrojů, značka s označením Bio zaručuje biopůvod, ale ne lokální původ surovin. 
Velká Británie - Soil Association

logo Soil Association je hlavní organizací, která ve Velké Británii propaguje a certifikuje biopotraviny a ekologické zemědělství. Organizace byla založena v roce 1946 skupinou zemědělců, vědců a odborníků na výživu, kteří vysledovali přímý vztah mezi zemědělskými postupy a zdravím rostlin, zvířat, lidí i životního prostředí. Dnes je Soil Association hlavním evropským hráčem v oblasti ekologického zemědělství se 180 zaměstnanci a řadou regionálních center.

Zdroj: www.biospotrebitel.cz

 

 


Aplikace
Knihkupectví
Infopult
Terminologický slovník
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc srpen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dnešní články
Jak vysoký je podíl ekologické produkce v Německu?
Rakouští vědci vyvíjejí přírodní účinnou látku proti bakteriální spále růžovitých rostlin
Zemědělský svaz ČR a svaz PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců jednaly o některých aspektech budoucí SZP
Nizozemci kupují výrazně více bioproduktů
Ekologické značení
Tuzemské bioproduky označí v budoucnu „Česká biozebra“
V Evropě ubylo 20 % farem
Vývoj v sektoru biomléka
Ekologická produkce v Rakousku
Biotrh ve Velké Británii mírně poklesl

Nejčtenější články
Závěrečná zpráva KEZ o.p.s. za rok 2003
Mezinárodní svaz prodejen biopotravin, tisková zpráva -Budapešť
Biodynamika.cz- více než jen ekologické zemědělství
Co je to BIOPRODUKT
Předpisy související s agroenvironmentálními opatřeními a dotacemi
BIOPOTRAVINA
Systém podporování projektů v rámci Operačního programu zemědělství a Horizontálního plánu rozvoje venkova
Stav ekologického zemědělství v 25 členských státech EU
FOA- Nadační fond pro ekologické zemědělství
Agroenvironmentální programy České republiky

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující

KEZ Kontrola ekologického zemědělství

KEZ Kontrola ekologického zemědělství