Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEDotazy infopultu

Dotaz
19.11.2010 - Rajonizace
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Co je to rajonizace zemědělské půdy?
 
Odpověď
fiogf49gjkf0d
Rajonizace zemědělské půdy je kategorizace výrobních oblastí z hlediska vhodnosti pro specifikaci zemědělského využití na základě přírodních podmínek.
Zdroj:  Základní agrotechnika a herbologie (přednášky České zemědělské university Praha) http://www.unium.cz/materialy/czu/fappz/prednasky-m14213-p1.html
 
Další informace můžete nalézt v odkazech:
Z e m ě d ě l s k é   s o u s t a v y 
   1.4. Rajonizace zemědělské výroby...........................................................str. 29 
 Při stanovení struktury plodin a struktury zemědělské soustavy v daném krajinném prostoru je třeba přihlížet nejen k povaze a jakosti půd ( = půdní typy, půdní druhy, geologicko-petrografický substrát, přirozená úrodnost půdy aj.), ale i k podnebí (klimatu) a ke všem ostatním přírodním podmínkám - ke svažitosti půd, nadmořské výšce apod.
    Tato kritéria jsou zahrnuta v tzv. rajonizaci zemědělské výroby, tj. třídění územírepubliky do výrobních typu, výrobních oblastí, podoblastí (Rajonizace zemědělské výroby -1960):
    Nejdříve šlo v rajonizaci o rozdělení území do 4 výrobních typu (kukuřičný, řepařský, bramborářský a horský) s podtypy dělenými podle půdních druhu. V této klasifikaci byly určeny i zóny vhodnosti pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat;
    V současné době byla tato klasifikace (od 1.1. 1989) zcela přetvořena do pětizemědělských výrobních oblastí (kukuřičná, řepařská, obilnářská, bramborářská a pícninářská). Každá se 4 až 6 podoblastmi a tzv. produkčními třídami zemědělské půdy a z nich odvozených produkčních skupin podniku. Na základě bonitace půd z r. 1971 bylo celkem vyčleněno 42 bonitních tříd. Tato nová klasifikace slouží i vyměřování zemědělské daně, event. i k diferenčním příplatkům (dotacím).
 
ZEMĚDĚLSKÉ SOUSTAVY V MINULOSTI, DNES A V BUDOUCNU …  str.2
 
 
Geografie zemědělství
historie rajonizace zemědělské výroby
 
Rajonizace zemědělské výroby v ČR
 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další