Hrozba plevelů rezistentních vůči herbicidům
Článek : 13387 ; Vydáno : 10.4. 2003 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Tisknuto z : Agronavigátor - http://www.agronavigator.cz/

Odborníci varují že dnešní obtížně hubitelné druhy plevelů mohou být předzvěstí toho, že vzniknou jejich odchylky rezistentní k herbicidům. V současnosti existuje ve světě 261 biotypů plevelů rezistentních vůči herbicidům. Zatímco u několika starších produktů na ochranu rostlin se během několika posledních desetiletí vyskytla resistence plevelů, glyfosát zůstával „zázračnou střelou“, účinně hubící všechny biotypy plevelů. Ale to už se také začíná měnit.

fiogf49gjkf0d
Odborníci varují že dnešní obtížně hubitelné druhy plevelů mohou být předzvěstí toho, že vzniknou jejich odchylky rezistentní k herbicidům. Výskyt rezistentních plevelů není výskytem novým. Odborník na plevely z univerzity v Purdue sdělil, že je však rychlý, aby ukázal, že rezistence zůstává jen výjimečně omezená na jednotlivé druhy plevelů. Myslí si, že jakmile pěstitel použije nový herbicid na poli, nastartuje tím dráhu rezistenci. Neví, zda se skutečně zabrání tomu, aby se rezistence projevila. Nástup rezistence se jen o malou chvilku pozdrží. To dokazuje fakt, že v současnosti existuje ve světě 261 biotypů plevelů resistentních vůči herbicidům, z nichž dva nejposlednější příchozí jsou přeslička rolní a jílek, rezistentními vůči glyfosátu. Zatímco u několika starších produktů na ochranu rostlin se během několika posledních desetiletí vyskytla rezistence plevelů, glyfosát zůstával „zázračnou střelou“, účinně hubící všechny biotypy plevelů. Ale to se začíná měnit, protože od začátku tohoto tisíciletí se v částech Spojených států objevily resistentní formy jílku, svízele a přesličky.
Odborník z Purdue dodává, že pouze dva skupiny herbicidů – inhibitory glutamin syntetázy    (například Liberty) a inhibitory  syntézy pigmentů (například Callisto) byly vyvinuty tak, aby se vyhnuly možnému vzniku rezistentních plevelů.
         Podle odborníka z univerzity v Purdue, existují tři hlavní příčiny, které v Americe vedou k vývoji rezistence plevelů vůči glyfosátu. Jsou to:
1) přílišné spoléhání na herbicidy k regulaci plevelů spíše než na využívání praktik managementu kultivace půdy,
2) malé nebo žádné střídání plodin v osevních postupech,
3) nadměrné užívání glyfosátu pro likvidaci namísto střídání produktů jako napřklad 2,4 – D.
Konečný výsledek těchto praktik zde a v zahraničí je překvapující. Podle technického managera byznysu, neselektivní herbicidy pro Syngenta, jílek resistentní vůči glyfosátu zamořil přes 4050 ha v Austrálii. Ve Spojených státech biotypy plevelů rezistentních vůči glyfosátu zamořily přes 121 500 ha farmářské půdy ve státech Tennessee, Delaware, Maryland a Kentucky, a existuje podezření na rezistentní populace těchto plevelů v částech států Ohio, Illinois a Indiana. Resistence vůči glyfosátu potvrzena u přesličky a laskavce (Amaranthus rudis) (ve státě Iowa a Missouri). Na základě těchto případů rezistence mohou pěstitelé očekávat, že rezistence se v blízké budoucnosti objeví i u jiných druhů plevelů. To by se mohlo týkat těchto druhů plevelů Ipomoea, Ambrosia trifida, Chenopodium album, Abutilon theophrasti, Panicum dichotomiflorum.
Jestliže k tomu dojde, některé silné herbicidy ztratí svou účinnost. To bude pro pěstitele znamenat zvýšení nákladů na nákup herbicidy, možná dvojnásobné, než jsou dnes.

Pozdržení rezistence
Aby se pozdrželo šíření těchto a jiných resistentních biotypů plevelů, doporučuje odborník pěstitelům podniknout tyto kroky:
4) Používat 2,4 – D nebo paraquat namísto glyfosátu.
5) Věnovat pozornost řádné kultivaci půdy.
6) Nesít sóju Roundup Ready (RR) v rotaci s kukuřicí Roundup Ready (RR).
Pokud pěstitelé praktikují bezorebný systém, měli by u sóji používat odlišné chemické látky, aby vyzkoušeli zmást plevely. Také by měli realizovat podzimní aplikace herbicidů namísto vyčkávání do jara, aby dosáhli rychlého startu v regulaci plevelů.
Crop Life, 166, 2003, č. 3, s. 28-30