Průzkum příjmu vlákniny v České republice
Článek : 64138 ; Vydáno : 8.10. 2007 ; Autor : Ing. Ctibor Perlín, CSc.
Tisknuto z : Agronavigátor - http://www.agronavigator.cz/

Na souboru 13 tis. osob, převážně žen, byl zjištěn nízký příjem vlákniny denně.

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

 Jsou definovány pojmy jako je vláknina, rozpustná a nerozpustná, prebiotikum a probiotikum. Spotřeba vlákniny byla sledována inventorní metodou (spotřeba za dva dny) u souboru 13 045 osob na redukční dietě (z toho 612 mužů) ve věku 18 až 49 let. Průměrný  příjem energie činil 7896 kJ u mužů a 6228 kJ u žen. Průměrná spotřeba vlákniny denně činila 11, 7 g (bez rozdílu mezi muži a ženami). Méně než 10 g vlákniny denně konzumovalo 43 % probandů, 10 – 15 g vlákniny denně 35 % probandů, 15 – 20 g vlákniny  5 % propadů,
25 – 30 g 1 % probandů a spotřebu nad 30 g vlákniny/den mělo méně než 1 % probandů. V ČR   98 % populace přijímá denně méně než 25 g vlákniny, tedy méně než je doporučená dávka.

Kohout, P., Chocenská, E., Průzkum příjmu vlákniny v České republice. Výživa a potraviny, 62, 2007, č. 5, s. 129