Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Výzkumné ústavy
Granty a projekty
Archiv
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEMapa serveru
Zemědělství
     1. Ekonomika a politika
              1. Produkce
              2. Trhy a ceny
              3. Spotřeba komodit
              4. Vládní programy (subvence)
              5. Prognózy
     2. Rostlinná výroba
              1. Obiloviny
              2. Luskoviny
              3. Olejniny
              4. Okopaniny
              5. Pícniny
              6. Louky a pastviny
              7. Technické rostliny
              8. Energetické rostliny
              9. Zelenina a ovocné plodiny
              10. Okrasné rostliny
              11. Ostatní plodiny
              12. Půda a půdní fond
              13. Výživa a hnojení
              14. Ochrana rostlin
              15. Genetika
              16. Biotechnologie
     3. Živočišná výroba
              1. Skot
              2. Malí přežvýkavci
              3. Prasata
              4. Drůbež
              5. Ostatní zvířata
              6. Výživa
              7. Krmivářství
              8. Genetika
              9. Veterinární medicína
              10. Welfare
              11. Biotechnologie
     4. Zemědělská technika
     5. Zemědělská legislativa
     6. Ekologické zemědělství
     7. Lesnictví
     8. Vodní hospodářství
     9. Obnovitelné zdroje
     10. Rozvoj venkova
     11. Životní prostředí
     12. Vlivy na lidské zdraví
     13. Informační přehledy – zemědělství
              1. Studie zemědělství států světa
     14. Archiv
Potravinářství
     1. Výživa
              1. Výživová doporučení
              2. Složení potravin
              3. Zdravotní účinky
              4. Způsoby stravování
     2. Bezpečnost potravin
     3. Jakost potravin
     4. Spotřeba potravin
     5. Označování potravin
     6. Analýza potravin
     7. Nové potravinářské výrobky
     8. Potravinářská aditiva, doplňky
     9. Potravinářské obory
              1. Funkční a spec. potraviny
              2. Biopotraviny
              3. Mléko
              4. Maso, drůbež, ryby, vejce
              5. Mlýnské a těstárenské výrobky
              6. Pekařské a cukrářské výrobky
              7. Čokoláda, cukrovinky, snacky
              8. Cukr, škrob, med
              9. Ovoce, zelenina, houby
              10. Tuky, oleje
              11. Luštěniny, olejniny
              12. Nápoje, káva, čaj
              13. Byliny, koření
     10. Potravinářská technologie, technika
              1. Technologie
              2. Zařízení, přístroje
              3. Biotechnologie
     11. Podniky, trhy
     12. Potravinářské obaly
     13. Potravinářská legislativa
     14. Potravinářské akce (externí odkaz)
     15. Potravinářský výzkum (externí odkaz)
     16. Informační přehledy – potravinářství
     17. Archiv
Informační zdroje
     1. Informační přehledové studie ÚZEI–ZPK
     2. Bulletin ÚZEI
     3. Vědecké časopisy ČAZV (externí odkaz)
     4. Terminologický slovník (externí odkaz)
     5. Časopis Zemědělská škola
     6. Agroporadenství (externí odkaz)
     7. Legislativa
              1. Legislativa ČR
              2. Legislativa EU
              3. Legislativa zahraniční
     8. Akce
     9. Publikace z ČR i ze světa
     10. Zem. a potr. periodika
     11. Zem. a potr. servery
     12. Databáze
     13. Adresáře
              1. Statistické úřady
     14. Slovníky
     15. FAO
     16. Národní zemědělské muzeum (externí odkaz)
     17. Archiv
Věda a výzkum
     1. Výzkumné ústavy
     2. Granty a projekty
     3. Archiv

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Projekt financovaný ze zdrojů EU zkoumá vliv střevního mikrobiomu na zdraví a pohodu
Minimalizace virové infekce peckovin
PPP BRIDGE 2020 Awareness Day in the Czech Republic
Projekt na ochranu před těžkými kovy v půdě a vodě
Membránový bioreaktor pro nezávadnou vodu
Projekt RHEA - automatická regulace plevele
Modifikací buněčných stěn rostlin k lepší využitelnosti biomasy
Projekt EU o vlivu výživy na psychické schopnosti dětí
Projekty EU: COPHES – DEMOCOPHES
Po projektu FLABEL následuje projekt CLYMBOL

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další