Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.